A Nemzeti Címer Bizottságról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (1) bekezdésének c) pontjában nyert felhatalmazás alapján a Kormány a Nemzeti Címer Bizottságról szóló 138/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletével a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati címerek szakszerű és a címertani hagyományoknak megfelelő megalkotásának elősegítése érdekében Nemzeti Címer Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hozott létre.

A Bizottság 2016. szeptember 13. napján dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vezetésével megtartotta alakuló ülését.

A kormányrendelet szerint a Bizottság feladata a helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok címereinek tervezett és már meglévő címereiről címertani szakmai szempontok alapján vélemény kialakítása és szükség szerint javaslatok megfogalmazása a címerek címertani hagyományoknak megfelelő kialakítására.

A törvény értelmében a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a címerének megalkotása vagy módosítása előtt köteles kikérni a Bizottság véleményét.

A Bizottság a helyi vagy nemzetiségi önkormányzat felkérése alapján az önkormányzati címerről vagy címer tervezetéről a véleményét állásfoglalásként adja ki, és a címer vagy címer-tervezet értékelése mellett javaslatokat fogalmazhat meg a helyi vagy nemzetiségi önkormányzat részére. A Bizottság az állásfoglalását kilencven napon belül alakítja ki, és arról tájékoztatja a kezdeményező önkormányzatot.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre valamint a Bizottság létrehozásának céljára tekintettel valamennyi helyi önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat figyelmébe ajánljuk a Bizottság által nyújtott, a heraldikai szabályoknak megfelelő címerek és jelképek kialakítása során a helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok részéről igénybe veendő szakmai segítséget.

Ahhoz, hogy a Bizottság szakmailag és heraldikailag is megalapozott döntést tudjon hozni, szükséges a testület részére a kérelmező helyi és/vagy nemzetiségi önkormányzatoknak az alábbiak megküldése:

- a címertervezet színes képi megjelenítése (A/4-es méretben);

- a címertervezet pontos és részletes szöveges leírása;

- az adott település, megye, illetőleg az adott településen, megyében élő nemzetiség történetének bemutatása, különös tekintettel annak címertervezettel való összefüggéseire (maximum 5000 karakterben);

- a címertervezet megalkotásának okait és szempontjait összefoglaló melléklet (maximum 2000 karakter terjedelemben);

- egyéb relevánsnak tartott képi vagy szöveges melléklet.

Postai úton: 1014 Budapest, Színház utca 1-9.

E-mailen: [[[BDWcSWrhP8yNOZZR3rbmVtemV0aWNpbWVyYml6b3R0c2FnQG1lLmdvdi5odQ==]]]