A Nemzeti Címer Bizottság üléseinek határozatai

A Nemzeti Címer Bizottság 2020. augusztus 7-én Budapest Főváros IX. kerülete Ferencváros Önkormányzata címermódosítását fogadta el, elektronikus szavazás keretében (a Nemzeti Címer Bizottság 2/2016. (IX.13.) számú ügyrendjéről szóló határozat 35. pontja alapján), mely a következő:

  • A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 1/2020. (VIII. 7.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki:

„A Nemzeti Címer Bizottság üdvözli Budapest Főváros IX. kerület, Ferencváros Önkormányzatának címermódosítási tervét. A Bizottság állásfoglalást ad ki, amelyben támogatja a címertervezet megvalósítását és néhány pontosítást javasol, amelyek elvégzéséhez felajánlja a segítségét:

Hiányzik a pajzs típusának meghatározása. A Napot a heraldika szabályai szerint lehet felváltva egyenes és hullámos sugarakkal vagy emberi archoz hasonlítva ábrázolni (naparc). A félkör három sugárral azonban semmiképpen nem alkalmas a Nap heraldikai megjelenítésére. A tervezeten az arany napsugár közvetlenül érintkezik az ezüst kapuval, a heraldikában nem alkalmazható fémre fém megjelenítés. A pajzsderékban megjelenő vízimalom ábrázolás túlságosan stilizált, nem szerencsés, hogy a pajzstalpban hullámos pólya van, a kapuábrázolás furcsának minősíthető. A pajzstartó ágaskodó arany hímoroszlán és arany griff mellső mancsai, karmai benyúlnak a kék pajzsmezőbe, még az arany napsugarat is érintik. A klasszikus magyar heraldikában a telamonok karmai, mancsai nem nyúlnak a pajzsmezőbe, a pajzs szélén helyezkednek el. A pajzsot lefedő bástya imitációra nincs példa a magyar heraldikában. A címereken alkalmazni szokott két fémet – az aranyat sárgával, az ezüstöt fehérrel – lehet ábrázolni, de egy címerábrán belül csak az egyik jeleníthető meg, vagy csak az ezüst, vagy csak a fehér.”

Szavazati arány: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

A Nemzeti Címer Bizottság 2020. február 20-i ülésén hozott határozatok:

A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 1/2020. (II. 20.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki:

„A Bizottság Sárszentmihály község címerjavaslata vonatkozásában állásfoglalást ad ki, amely szerint javasolja, hogy Sárszentmihály község pontosítsa az általa előterjesztett címertervezet heraldikai szempontból történő leírását. A Bizottság nem támogatja a bambergi Apokalipszis kézirat miniatúrájának másolatát, javasolja a Szent Mihály alak átrajzolását, stilizálását, valamint az angyal lábai alatt vízszintesen szerepeljen a sátán. Ügyelni kell a pajzsmező adta lehetőségekre, az arányokra. A heraldikában nincsenek színárnyalatok, csak közép színek használhatók. Az ábrázoláson nem szerepel a szövegben megjelenő „kilógó vörös nyelv”, erre ügyelni kell az átdolgozásnál. A vörös pajzsmező megfelelő, a leírását módosítani kell. Javasolja a címer magában való szerepeltetését, a kartus és a sisak pajzstartó elhagyásával.”

Szavazati arány: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 2/2020. (II. 20.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki:

„A Bizottság Nagykőrös város címerjavaslata vonatkozásában állásfoglalást ad ki, amely szerint javasolja, hogy a díszítő elemek (kartus), továbbá a korona kerüljenek elhagyásra. További javaslat a címer esetében az egyszerűségre való törekvés, az ovális hegyes talpú pajzs alján a csíkozás elhagyása, valamint vörös helyett a kék szín a pajzsmezőn, valamint a pázsitból növekvő fa törzse pedig legyen barna színű. Javasolt a Nagykőrös felirat címertől élesen elhatárolt ábrázolása egy szalagon.”

Szavazati arány: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 3/2020. (II. 20.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki:

„A Bizottság üdvözli Pördefölde község címeralkotásra vonatkozó törekvéseit, és javasolja a három motívum közül egy motívum stilizált szerepeltetését egy vagy három dombon, továbbá a pajzs hátterének kék színnel történő ellátását. Pördefölde feliratot javasolt a címertől élesen elhatárolva egy fehér színű szalagon, fekete betűkkel ábrázolni.”

Szavazati arány: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 4/2020. (II. 20.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki:

„A Bizottság továbbra is üdvözli, hogy Kiskunlacháza a két címer helyett egy címert kíván használni, mindazonáltal nem kíván beleszólni abba, hogy melyik címert válassza a nagyközség. A benyújtott címerjavaslatok kapcsán az alábbi javaslatait fogalmazza meg a Bizottság: a „szőlős” címert támogathatónak és továbbgondolásra alkalmasnak tartja. Ugyanakkor a címer színhibás, a heraldikában nincsenek színárnyalatok, csak közép színek használhatóak. A „templomos” címer színhibás, színárnyalatok használatát kerülni kell, továbbá mindenképpen elhagyandó a két templom épület közötti kapu, és a pajzsforma egyszerűsítése javasolt. A templomépületek stilizált ábrázolása javasolt.”

Szavazati arány: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

A Bizottság 2019. július 17-i ülésén hozott határozatok

1/2019. (VII. 17.) sz. NCB határozat


A Bizottság támogatja Kismaros község címerjavaslatát.

A Bizottság a határozatot 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta.

2/2019. (VII. 17.) sz. NCB határozat

A Bizottság Kismaros község címerjavaslata vonatkozásában állásfoglalást ad ki, amely szerint javasolja, hogy Kismaros község pontosítsa az általa előterjesztett címertervezet heraldikai szempontból történő leírását (pl.: a címer felosztása); továbbá javasolja a színösszeállítás átgondolását (pl.: a heraldika szabályaival nem összeegyeztethető a kék szín két külön tónusban történő ábrázolása, amely helyett javasolt a kék mellett egy eltérő szín használata); valamint javasolja a jelenlegi címerben található jól kivehető férfialak további használatát.

A Bizottság a határozatot 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta.

3/2019. (VII. 17.) sz. NCB határozat

A Bizottság megállapítja, hogy a Kiskunlacháza nagyközség részéről előterjesztett címertervezet hiánypótlásra szorul, ezért felkéri a Titkárságot, hogy a Bizottság ülésén elhangzott szakmai szempontokra tekintettel vegye fel a kapcsolatot az önkormányzattal, és szerezze be a címertervezet kapcsán szükséges adatokat, hogy a Bizottság a következő ülésén döntést hozhasson a címertervezetről.

A Bizottság a határozatot 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta.

4/2019. (VII. 17.) sz. NCB határozat

A Bizottság Szatymaz község címere és megkeresése kapcsán állásfoglalást ad ki, amely szerint a címer leírásában szereplő madár madártani pontos meghatározása heraldikai szempontból nem szükségszerű, elég az általános „madár” megnevezés, a Bizottság egyébiránt nem kíván véleményt alkotni a madárfajtáját illetően; valamint javasolja átgondolni a címer túlzsúfoltságát, és a Szent Korona ábrázolásának használatát amennyiben a község megfontolná a címer módosítását.

A Bizottság a határozatot 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta.

A Bizottság 2018. október 16. napján tartott ülésének határozatai

A 2/2018. (X.16.) sz. NCB határozatában
Mikebuda község címertervének véleményezéséről


A 3/2018. (X.16.) sz. NCB határozatában
Seregélyes község címertervének véleményezéséről

A Bizottság 2017.  április 25. napján tartott ülésének határozatai

1/2017. (IV. 25.) sz. NCB határozat
A Nemzeti Címer Bizottság 3. ülésének napirendjéről

2/2017. (IV. 25.) sz. NCB határozat
Adony város címerének véleményezéséről

3/2017. (IV. 25.) NCB határozat
Cserszegtomaj község címerének véleményezéséről

4/2017. (IV. 25.) sz. NCB határozat
Mályi község címertervének véleményezéséről

5/2017. (IV. 25.) sz. NCB határozat
Szákszend címertervezetének véleményezéséről

6/2017. (IV. 25.) sz. NCB határozat
Tata város címertervének véleményezéséről

7/2017. (IV. 25.) sz. NCB határozat
az országzászló állításával kapcsolatos kérdésről

A Bizottság 2016. december 13. napján tartott ülésének határozatai

7/2016. (XII. 13.) sz. NCB határozat
Az ülés napirendjének elfogadásáról és az emlékeztető hitelesítők megválasztásáról

8/2016. (XII. 13.) sz. NCB határozat
Kerekharaszt címertervének véleményezéséről

9/2016. (XII. 13.) sz. NCB határozat
Nagyrécse címerének véleményezéséről

10/2016. (XII. 13.) sz. NCB határozat
Pálfiszeg címertervének véleményezéséről

11/2016. (XII. 13.) sz. NCB határozat
Patvarc címerének véleményezéséről

12/2016. (XII. 13.) sz. NCB határozat
Ipolyszög címerének véleményezéséről

13/2016. (XII. 13.) sz. NCB határozat
Szekszárd címerének véleményezéséről

14/2016. (XII. 13.) sz. NCB határozat
Erzsébet címerének véleményezéséről

15/2016. (XII. 13.) sz. NCB határozat
Balatonszárszó címerének véleményezéséről

16/2016. (XII. 13.) sz. NCB határozat
Szigetszentmiklós címerének véleményezéséről

A Bizottság 2016. szeptember 13. napján tartott ülésének határozatai

1/2016. (IX.13.) NCB határozat
Az alakuló ülés napirendjének elfogadásáról és az emlékeztető hitelesítők megválasztásáról


2/2016. (IX.13.) NCB határozat
a Nemzeti Címer Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról


3/2016. (IX.13.) NCB határozat
Felsőlajos címerének véleményezéséről


4/2016. (IX.13.) NCB határozat
Szombathely címertervének véleményezéséről


5/2016. (IX.13.) NCB határozat
Kiskunlacháza címereinek véleményezéséről


6/2016. (IX.13.) NCB határozat
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye címertervének véleményezéséről