A Belügyminisztérium felkéri a szabad gyülekezés jogát gyakorolni szándékozókat, hogy közterületi véleménynyilvánításuk alkalmával tartsák be Magyarország törvényeit.

Őrizzék meg a gyűlés békés jellegét, ne veszélyeztessék mások testi épségét. A gyűlés befejeződését követően hagyják el annak helyszínét.

A rendőrség minden segítséget megad a gyűlés szervezőjének vagy az annak tekinthető személynek ahhoz, hogy a rendezvény békés jellege fennmaradjon. A gyűlés szervezője, résztvevője az ingyenesen hívható +36 80 180 780 zöld számon is bejelentést tehet abban az esetben, amennyiben azt tapasztalja vagy vélelmezi, hogy a gyűlés rendjét, lefolyását felelőtlen személyek megzavarják vagy meg akarják zavarni.

(Belügyminisztérium)