A Belügyminisztérium betűről betűre végrehajtja a Bíróság jogerős ítéletében foglaltakat, ahogy tette ezt eddig is.

A Fővárosi Ítélőtábla arra kötelezte a tárcát, hogy a Központi Okmánytárban papír alapon tárolt alapiratokat egyenként átnézve, állampolgárság, magyarországi település és életkor szerint szűrve, havi bontásban rögzítse excel táblázatba úgy, hogy a táblázat tartalmazza

a 2016. január 5. és a 2018. április 5. közötti időszakban tett lakcímbejelentéseket,
a bejelentések közül hányat tettek 17. életévüket betöltött magyar állampolgárok,
a bejelentések közül hányat tettek olyan 17. életévüket betöltött magyar állampolgárok, akik korábban nem rendelkeztek Magyarországon lakcímmel,
az adott időszak alatt településenként hány magyarországi lakóhelyet létesítettek bármilyen korú magyar állampolgárok, akik korábban magyarországi lakóhellyel nem rendelkeztek.

Mindez azt jelenti, hogy 1.662.926 darab lakcímjelentő és 35.951 darab 7-es típusú személyi azonosító lapot kell kivenni a tárolási helyéről, azokat szintén egyenként le kell kérdezni az elektronikus nyilvántartásból, majd állampolgárság, település, időszak és életkor szerinti bontásban excel táblázatban kell rögzíteni, el kell végezni az adatfelvitel ellenőrzését és közzé kell tenni a számszakilag összegezett adatokat. Ennek az adatmennyiségnek a bírósági ítéletnek mindenben megfelelő feldolgozása rendkívül időigényes folyamat.

Megjegyzés: a Központi Okmánytárban a papíralapú alapiratok tárolási helyre történő elhelyezése nem településenként, korcsoport vagy állampolgárság szerint, hanem beérkezési sorrend és az alapirat típusa szerint történik.

A Fővárosi Törvényszék 69.P.21.881/2018/10. és a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.544/2019/5. sorszámú ítéleteit a Belügyminisztérium közzéteszi.

(Belügyminisztérium)