2018. július 12-én került megrendezésre a Bel- és Igazságügyi Tanács ülése Innsbruckban. A belügyi napon a magyar delegációt Dr. Pintér Sándor miniszter úr vezette.

Délelőtt az európai határvédelem és a válságellenálló menekültügyi rendszer kérdéseit vitatták meg a miniszterek. A magyar álláspont szerint új uniós szintű megközelítésre van szükség a helyzet megfelelő kezelése érdekében, amelyhez az Európai Tanács 2018. június 28-án elfogadott következtetései megfelelő alapot képeznek. Magyarország az illegális migránsok tömeges beáramlásának megállítása érdekében támogatja az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) műveleti kapacitásainak további növelését, a harmadik országok határőrizetének megerősítése, valamint a visszatérési kapacitás jobb kihasználása érdekében. Álláspontunk szerint a migrációt a származási országokhoz minél közelebb kell kezelni, az EU külső határaihoz érkező és nemzetközi védelemre jogosult személyeket csak alapos, a külső határok mentén kialakított, zárt környezetben (hotszpotokban) végrehajtott biztonsági szűrést követően lehet beléptetni az Unió területére.

A miniszterek áttekintették az európai értékek erősítését, valamint az antiszemitizmus elleni fellépés és az európai zsidó intézmények védelmének témáját tekintettel az Európai Unió területén az elmúlt években jelentősen megnövekedett antiszemita incidensekre. Az egyre növekvő fenyegetésre reflektálva a tagállamok előzetesen átfogó módon azonosították az antiszemitizmus által jelentett főbb kihívásokat és kockázatokat. Úgy látjuk, hogy az Európát érintő növekvő antiszemita indíttatású incidensek megelőzése érdekében fokozott figyelmet kell szentelni az oktatásnak és a kulturális rendezvényeknek. Az antiszemitizmus elleni fellépés kapcsán meghatározott célokat Magyarország támogatandónak tartja. A magyar küldöttség a 2019-ben Magyarországon megrendezésre kerülő Maccabi Európai Játékok biztonságos lebonyolításához kérte az uniós biztonsági szolgálatok és európai zsidó szervezetek együttműködését.

A délután központi kérdése a rendőri együttműködés, az embercsempészet, valamint a közösségi rendészet volt. Magyarország egyetért azzal, hogy sokkal hatékonyabb, erősebb és közös fellépésre van szükség az embercsempész hálózatok ellen, annak érdekében, hogy minimalizáljuk a Schengen térségbe ellenőrizetlenül érkező személyek számát.  Fontosnak tartjuk a bevándorlási és egyéb összekötői tiszti hálózatok megerősítését, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy hatékonyabb együttműködést folytassunk a harmadik országok bűnüldözési hatóságaival, az eredményes felderítések érdekében. Magyarország lehetőségeihez mérten támogat minden olyan kezdeményezést, amely növeli az Európai Unió és Magyarország állampolgárainak biztonságát.

(BM)