Az elmúlt években jelentősen nőtt az önkormányzati fejlesztések támogatására fordított keretösszeg. Míg 2010-ben összesen 4,3 milliárd forint támogatást kaptak a települések bölcsődei, óvodai és iskolai infrastrukturális fejlesztésre, felújításra, addig múlt évben már majdnem 7,5 milliárd forint fejlesztési támogatást ítéltek oda.

Ezen felül 2017. év végén a Kormány úgy döntött, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 17,9 milliárd forint átcsoportosításával az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázók közül további 1236 db önkormányzatot részesít támogatásban a pályázati kiírásban foglalt felhasználásra és elszámolásra vonatkozó elvek mentén. Ennek köszönhetően további 8 bölcsődei, 50 óvodai intézmény, 77 háziorvosi, 42 gyermekorvosi, 56 védőnői szolgálat, 20 fogorvosi ellátást szolgáló épület vagy helyiség, 78 közös önkormányzati hivatal székhely épületének fejlesztése, felújítása tud megvalósulni.

Az előző évekhez hasonlóan Magyarország 2018. évi központi költségvetése is biztosított forrást az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, ötmilliárd forint összegben.

A Belügyminiszter döntése alapján 282 települési önkormányzat, összesen 4 998 504 420 forint összegű támogatásban részesült. A támogatást kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására, óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására vagy új sportlétesítmény létrehozására, valamint belterületi utak, járdák, hidak felújítására lehet felhasználni.

A megítélt támogatással 3 bölcsőde és 26 óvoda, 34 háziorvosi, 12 gyermekorvosi, 21 védőnői és 3 fogorvosi ellátást szolgáló épület vagy helyiség, továbbá 22 önkormányzati épület fejlesztése, felújítása valósulhat meg. Emellett 11 új sportlétesítményt alakítanak ki, valamint 18 meglévőt fejlesztenek a támogatásból.

A támogatott önkormányzatok közül 162 db 2000 fő alatti település, 2001-10000 fő közötti települések száma 91 db, 29 db 10000 fő feletti település. A legkisebb támogatást, 725 968 forintot Eperjes községnek ítélték meg, útfelújításra. A legmagasabb összegű támogatást – önkormányzatonként 30 millió forintot – 26 település nyerte el.

A pályázókat a döntést követő tíz munkanapon belül értesítik az eredményről, a támogatási összeget a támogatói okiratok kiadását követő hét munkanapon belül folyósítja a Belügyminisztérium.

A támogatott önkormányzatok listája itt tekinthető meg.

(Belügyminisztérium)