Idén is biztosít a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések és felújítások támogatására.

A pályázat célja – az előző évekhez hasonlóan – a bölcsődei és óvodai ellátás, az egészségügyi alapellátás feltételeinek biztosítása és javítása, az önkormányzati hivatal épületének fejlesztése, vagy felújítása, a rendszeres testmozgáshoz szükséges feltételek megteremtése és a belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése.

A rendelkezésre álló forrás összesen 9 milliárd forint. Ebből intézményfejlesztésre 3 milliárd forint, sportfejlesztésre 500 millió forint, út-, illetve járdafelújításra 5,5 milliárd forint fordítható.

A pályázati célokra fordítható összegek maximálva vannak. Így intézményfejlesztésre legfeljebb 30 millió forint, sportfejlesztésre maximum 20 millió forint igényelhető, beltéri utak, járdák és hidak felújítására pedig a fővárosi kerületi önkormányzatok 60 millió forintot, a megyei jogú városok 50 millió forintot, a 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések 40 millió forintot, az ennél kisebb lakosságszámú települések pedig 20 millió forintot igényelhetnek.

A pályázat kizárólag elektronikus úton, az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül nyújtható be, az erre a célra kialakított pályázati felületen. A támogatásokra legkésőbb 2020. július 10-ig lehet pályázni.

A pályázatokról a belügyminiszter 2020. október 16-áig dönt, melyről a döntést követő 10 munkanapon belül értesítik a pályázókat és azt a kormányzati honlapon is közzéteszik.

A döntés meghozatalánál előnyt élveznek többek között a fenntartási költségek csökkentését célzó intézményfejlesztések, a több település és több sportág befogadására alkalmassá váló, illetve a fogyatékkal élők lehetőségeit bővítő sportfejlesztések, valamint a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására vonatkozó felhasználási célok.

A pályázattal kapcsolatos részletes információk ide kattintva érhetők el.

(MTI, Belügyminisztérium)