2018. december 6-7-én került megrendezésre a Bel- és Igazságügyi Tanács ülése Brüsszelben. A magyar delegációt Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium államtitkára vezette a belügyi napon. Az ülésen az alábbi témákat tárgyalták meg a delegációk.

Az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet módosítása kapcsán Magyarország általánosságban támogatja, hogy az Ügynökség a harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez kapcsolódó technikai és műveleti segítséget nyújtson a tagállamok számára. Az együttműködés azonban nem terjedhet túl a tagállamok támogatásán, Magyarország elutasítja, hogy Brüsszel elvegye a tagállamoktól a határvédelem jogát, a Frontex nem vehet át tagállami hatáskörbe tartozó feladatokat. Fontos továbbá, hogy az új rendelet ne nehezítse vagy korlátozza a tagállamok harmadik országokkal megvalósított gyakorlati együttműködését.

A Visszatérési Irányelv módosítására tett javaslat a Bizottság által 2018. szeptember 12-én kiadott migrációs intézkedéscsomag részét képezi.  Alapvető célja, hogy jelentősen növelje az illegális migránsok visszatérésének számát, valamint egy hatékonyabb európai visszatérési politikára irányuló javaslatot terjesszen elő.  Magyarország alapvetően egyetért a módosításokkal, néhány ponttal kapcsolatban látjuk szükségét további egyeztetésnek.

A miniszterek megvitatták az online terrorista tartalmak eltávolítását elősegítő rendelet javaslatát. Magyarország egyetért azzal, hogy a jövőben szigorúbb intézkedésekre, valamint a szolgáltatókkal való együttműködés további fokozására van szükség az erőszakos tartalmak terjedésének megakadályozása, az online propaganda és az elkövetési módszerek terjesztésének megszüntetése érdekében.

A közös európai menekültügyi rendszer reformjára vonatkozó előrehaladás kapcsán az osztrák elnökség bemutatta az eddig elért eredményeket. Magyarország számára elsődleges a szükséges lépések megfelelő sorrendje. Először vissza kell nyerni a külső határok teljes ellenőrzését, ezt követően lehet a pontos helyzet ismeretében további stratégiai döntéseket hozni. A tárgyalások folytatásával meg kell várni az új Európai Parlament felállását.

Ahogy azt Magyarország többször hangozatta, egyetértünk azzal, hogy sokkal hatékonyabb, erősebb közös fellépésre van szükség az embercsempész hálózatok ellen, annak érdekében, hogy minimalizáljuk az ellenőrizetlenül a Schengen térségbe érkezett személyek számát, e módon is biztosítva az uniós állampolgárok biztonsághoz való jogát.  Magyarország örömmel fogadja és egyetért az osztrák elnökség által készített intézkedéscsomaggal, amely a migráns csempészhálózatok elleni küzdelemre kíván választ adni.

(BM/MTI)