PROF. DR. KÁSLER MIKLÓS
emberi erőforrások minisztere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési hely, idő:

Budapest, 1950. március 01.

 

1. Család

 

1.1. Szülők: néhai Dr. Kásler István (Déva, 1918) nyugdíjas jogász

néhai Boda Aranka (Sárvár, 1923) nyugdíjas pedagógus

1.2. Gyermek : András (Budapest, 1984)

 

2. Iskolák

 

2.1. Általános iskola: Sárvár, 1956-1964 (átlageredmény: 5,0)

2.2. Gimnázium: Sárvár, Tinódi Lantos Sebestyén 1964-1968.

(átlageredmény: 5,0)

2.3. Egyetem: Szeged, SZOTE 1968-1974.

átlageredmény: 4,50

diplomaszám: 66/1974. szept. 14.

orvosok országos nyilvántartása:  29748

 

3. Munkahelyek

 

3.1. SZOTE Orvosvegytani Intézet: 1969-1971 demonstrátor

3.2. SZOTE Mikrobiológiai Intézet: 1971-1974 TDK-tag

3.3. SZOTE II.sz. Sebészeti Klinika: 1974-1978 klinikai orvos, 1978-1981 tanársegéd

3.4. Országos Onkológiai Intézet: 1981-1984 alorvos, 1984-1986 adjunktus, 1986-1992 főorvos Fej-nyaksebészeti osztály, 1992- főigazgató főorvos

3.5. HIETE: 1994. január 1. (egyetemi tanár, 1998. július 1-től tanszékvezető egyetemi tanár) – 2002-ig

SOTE: 2002-2005 tanszékvezető egyetemi tanár

MOGYE: 2005- tanszékvezető egyetemi tanár

PTE: 2007- onkológiai tanszék igazgató

SE: 2014-2015 tanszékvezető egyetemi tanár

 

4. Tanulmányutak (Külföldi intézetek)

 

4.1. Helsinki Egyetem Surgical Department, 1978 (tanulmányút)

4.2. Greifswaldi Egyetem Klinik f. Chirurgie, 1980 (tanulmányút)

4.3. Humboldt ösztöndíj, Erlangen-Nürnbergi Egyetem Klinik f. HNO und Kopf-Halschirurgie, 1988-1990 Inst. f. (Physiologie)

4.4. Bécsi Klinik f. Lasermedizin 1991 (tanulmányút)

4.5. Millwood (USA) 1993 (Helath Care Management Course)

4.6. Egy hétnél rövidebb szakmai látogatás: Európa, USA, Ázsia rákintézeteiben

 

5. Tudományos szakmai tevékenység

 

5.1. Tanulmányi versenyek, pályázatok:

 

5.1.1. Középiskola 1964-1968

Arany Dániel középiskolai matematika verseny (1964, megyei 2. helyezés)

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (1965, biológia megyei 1. helyezés)

Helytörténeti Verseny (1966, megyei 1. helyezés)

Ki miben tudós? (1967, történelem országos 3. helyezés)

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (1968, biológia „Miniszteri Oklevél”)

 

5.1.2. Egyetem 1968-1974:

5 nyertes rektori és egyetemi pályázat 1969, 1970, 1970, 1971, 1972

Szegedi TDK konferencia (1972, 1. helyezés)

Országos TDK konferencia (1972, Nagydíj)

Szegedi TDK konferencia (1973, 1. helyezés)

Országos TDK konferencia (1973, 1. helyezés)

 

5.1.3. Egyetem után:

Alkotó Ifjúság pályázat (1977, SZOTE 2. helyezés)

Alkotó Ifjúság pályázat (1983, OOI. 1. helyezés)

Fiatal Onkológusok Fóruma (1984, 2. helyezés)

Wald Béla pályázat (1985. 1. helyezés)

Alexander von Humboldt ösztöndíj (1988)

Sander Alapítvány kutatási pályázata (1989)

Wald Béla pályázat (1990 1. helyezés)

ETT (1981-85)

ETT (T01 112/1993 - 1996)

FEFA IV/1560 (1996-97)

ETT (206/96. 1997-1999)

ETT 446/2000.  (2000-2002)

Széchenyi pályázat (2001-2004)-Nemzeti Onkológiai Konzorcium  (OOI vezetésével)

NKFP 1/48/2001. (2002-2005)

CoCah CPG 026070 EU (2004)

Eurocan Plus+

NFT II kiemelt project (ügyiratszám:EüM 6610-0/2008-0002ASF)

Jedlik Ányos NKFP1-00024/2005. (2005-2008)

Norvég pályázat 2008

EU akkreditáció 2008

Coordination of Cancer Clinical Practice Guidelines (CoCan CPG) 2006-2010

European Partnership Actin Against Cancer (EPAAC) 2009-2012

EurocanPlatform 2011-2016

TRANSCAN 2011-2014

TRANSCAN-2 2015-2019

BenchCan 2013-2016

Joint Action on Rare Cancers – JARC 2016-2019

CHRODIS-PLUS – Implementing good practices for chronic diseases – 2017-2020

INTENT 2017-2020

EUROCAN 2017-

 

5.2. Szakorvosi képesítés:

Sebészet (1978): 762/1978.

Szájsebészet (1988): 655/1988.

Plasztikai- és rekonstrukciósebészet (1998):73/1998.

Klinikai onkológia (2009): 36/1/2009.

 

 

5.3. Tudományos témák:

Antivirális és antitumorális anyagok hatásmechanizmusa

Antibiotikum rezisztencia törlése

Szöveti oxigenisatio és mikrocirculatio

A kombinált sebészi laserek szöveti hatásai

A sebészi laserek fej-nyaksebészeti alkalmazása és új eljárások kidolgozása

Fotodinamikus terápia és diagnosztika

A kiterjedt fej-nyaki tumorok műtéti radikalitásának kiterjesztése és a létrejött defektusok rekonstrukciója új módszerrel

A fej-nyaki tumorok komplex onkoterápiája

A komplex onkoterápia országos koncepciója (szűrés, komplex hazai onkoterápiás protokoll, onkológiai rehabilitáció, Országos Onkológiai Hálózat, az onkológiai graduális és postgraduális oktatása, onkológiai kutatások).

A közös európai akkreditált onkológiai ellátó- és oktatási rendszer kialakítása (IACR, OECI)

A magyar onkológia nemzetközi adaptálása

 

5.4. Publikációk és előadások (kummulatív impact factor 2017. július 19-ig: 192,718 idézettség: 2376, ebből független idéző: 2109)

Hirsch-index: 21

16 szakkönyv

7 könyv

76 könyvrészlet

270 hazai és nemzetközi folyóiratokban megjelent cikk

84 hazai és nemzetközi kongresszuson bemutatott prezentációs abstract

Több mint 500 előadás hazai és nemzetközi kongresszusokon, köztük 333 felkért előadás

 

5.5. Tudományos minősítés és tevékenység

 

5.5.1. az orvostudomány kandidátusa 1986: 11345/1986.nov.18.

5.5.2. a Magyar Tudományos Akadémia doktora 2010: 4968/2011. nov. 29.

5.5.3. Ordinary member of European Academy of Sciences and Arts (2016-)

5.5.4. Tudományos Bíráló Bizottságban részvétel 1987-

5.5.5. Kandidátusi vizsgáztatás (1992-95)  PhD vizsgáztatás (1994-)

5.5.6. Lektorálás: Orv.hetil.

1985- Oncology

Fül-orr-gégegyógy

Bőrgyógy.Szle

Fogorv.Szle.

Eur.J.Surg.Oncol.

Magyar.Onk.

Radiology and Oncology (2012-)

International Journal of Surgery (2014-)

European Journal of Cancer (2014-)

5.5.7. MTA Orvosi Osztálya, onkológiai bizottsági tagság (1998-)

5.5.8. Egyetemi doktori Iskola    SZOTE (2005-)

MOGYE (2006-)

PTE (2007-)

SE (2017-)

 

5.6. Szerkesztő bizottság

 

5.6.1. Eur.J.Oncol. (1995-2004)

5.6.2. Orvosképzés (1995-)

5.6.3. Háziorvos Továbbképző Szemle (1996-)

5.6.4. Magyar Onkológia (2000-)

5.6.5. Magyar Orvos (2003-)

5.6.6. Journal of Clinical Oncology (2005-)

5.6.7. MOTESZ Magazin (2006-)

5.6.8. Magyar Epidemiologia  (2006-)

5.6.9. „Ecancermedicalscience” (2008-)

5.6.10. Journal of Maxillofacial and Oral Surgery (JMOSI) (2009-)

5.6.11. UroOnkológia (2010-)

5.6.12. Acta Medica Marisiensis (2010-)

5.6.13. Oncology (2010-)

5.6.14. Chemoprevention (2011-)

5.6.15. Onkológia (2011-)

5.6.16. Új Egészségügyi Menedzsment (2011-)

5.6.17. Dataser Papers in Oncology (2012-)

5.6.18. Journal of Oncology Practice (2013-)

5.6.19. IBIMA Kiadó USA (2014-)

5.6.20. P.A. Herzen Oncology (2014-)

5.6.21. Radiology and Oncology szerkesztőbizottsági tag (2014-)

5.6.22. Romanian Journal of Critical Care Medicine szerkesztőbizottsági tag (2014-)

 

6. Kitüntetések

 

6.1. Réthy emlékérem (1999)

6.2. Krompecher emlékérem (1999)

6.3. Mester emlékérem (2001)

6.4. Markusovszky jubileumi emlékplakett (2004)

6.5. Batthyány-Strattmann-díj (2005)

6.6. Magyar Professzorok Világtanácsa „Pro Universitate et Scientia” (2005)

6.7. Diploma Honori (Marosvásárhelyi Orvostudományi- és Gyógyszerészeti Egyetem 2005)

6.8. Markusovszky emlékplakett (2006)

6.9. Doktor Honoris Causa (Marosvásárhelyi Orvostudományi- és Gyógyszerészeti Egyetem 2006)

6.10. A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (2007)

6.11. Markusovszky Lajos-díj (2008)

6.12. Príma díj (2008)

6.13. Markusovszky Lajos-díj és oklevél (2010)

6.14. Budapest díszpolgára (2011)

6.15. Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díj (2012)

6.16. Sárvár díszpolgára (2012)

6.17. Diploma of Fellowship of Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow (2012)

6.18. Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díj (2013)

6.19. Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal (2015)

6.20. Magyar Nemzet Lelkiismerete díj (2017)

6.21. Magyar Onkológusok Társasága tiszteletbeli örökös tag (2017)

6.22. Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend Málta Támogatói Arany Érem (2018)

6.23. Miniszteri Elismerő Oklevél (2018)

6.24. Széchenyi-díj (2018)

6.25. Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díj (2018)

 

7. Szakmai Kollégium

 

7.1. Sugárterápiás Szakmai Kollégium tag (1993-1996)

7.2. Onkológiai és Sugárterápiás Szakmai Kollégium tag (1996-2000)

7.3. Onkológiai és Sugárterápiás Szakmai Kollégium titkár, majd választott elnök (2000-2010)

7.4. Onkológia és Sugárterápia tagozatának elnöke (2011-2020)

 

8. Tudományos, társasági, egyesületi tagság

 

8.1. SZOTE Kari Tanács 1971-1973, 1975-1976

8.2. HIETE Kari Tanács 1994-1996

8.3. HIETE Egészségtudományi Egyetem Kari Tanács (1996-2000)

8.4. SE Kari Tanács (2002-2004, 2014-2015)

8.5. Magyar Orvosi Kamara 1990- (OOI. Területi elnök 1990-92).

8.6. Magyar Rákellenes Liga 1990- (vezetőségi tag 1991-, szakmai elnök 1994-2010)

8.7. Magyar Onkológusok Társasága 1981-, vezetőségi tag 1992-, elnökségi tag 1992-).

8.8. Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete 1981-1990 (vezetőségi tag)

8.9. Magyar Rehabilitációs Társaság 1992- (titkár 1992-1996)

8.10. MTA Laser Bizottság tag 1983-1989 (jegyző 1983-1989)

8.11. Magyar Laser Tudományos Tanács 1990-92 (főtitkár 1990-92)

8.12. Magyar Laser és Optikai Egyesület 1992- (vezetőségi tag 1992-, elnökségi tag 1992-, alelnök 1992-)

8.13. Magyar Sugárterápiás Társaság tag 1993-

8.14. Budapest Társaság (elnökségi tag 1994-)

8.15. Alexander von Humboldt társaság (tag 1991-)

8.16. The International Society for Optical Engineering tag, 1991-1998

8.17. UICC for Middle Europa 1995-2000

8.18. WHO-NCCP Committee tag 1992-1996, 2003-

8.19. European Association for Cancer Research tag, 1993-

8.20. Organization of European Cancer Institutes tag, 1992-

8.21. Több, mint 10 medicina orientált alapítvány kuratóriumának alapító tagja, illetve kuratóriumának tagja, ill. elnöke

8.22. UICC CCA Programme Committee 1994-1998

8.23. MTA Orvosi Osztálya Onkológiai Szakbizottság (tag 1995-)

8.24. Magyar Orvosvezetők Egyesülete (leendő elnök 1996-97. elnök 1998-1999, past president 2000-2001)

8.25. Országos Intézetek Szövetségének elnöke 1996-1997, past president 1998-1999)

8.26. Magyar Kórházszövetség elnökségi tag (1998-2004)

8.27. Magyar Orvosi Laser és Optikai Egyesület alelnök (1999-)

8.28. WHO-National Cancer Control Program Committee-tag (2003-)

8.29. Organisation of European Cancer Instituts. Eduction comitee-president (2002-2007)

8.30. IARC Scientific Committee (2004)

8.31. Népegészségügyi programok (alprogram vezető 2001-)

8.32. Magyar Professzorok Világtanácsának tagja (2005-)

8.33. EUROCAN+PLUS Scientific Committee (2005-)

8.34. European Alliance Against Cancer (EAAC) representative of Hungary (2005)

8.35. EAAC member of steering Comitee (2006)

8.36. EAAC education committee, president (2006)

8.37. Magyar Nemzeti Rákkontroll Program Nemzeti koordinátor (1993-2006)

8.38. Magyar Nemzeti Rákellenes Program. Programtanács elnök (2006)

8.39. Csatlakozás a Stockholm-i Group-hoz (2008) – platform of cancer research centers of excellence

8.40. Közép-Kelet Európai posztgraduális onkológiai oktatás megszervezése (2008)

8.41. Széchenyi Tudományos Társaság – Széchenyi-emlékév szervezőbizottsági tag (2009)

8.42. Közép-európai Kemoprevenciós Társaság – Alapító tag (2011)

8.43. Alliance of National Cancer Institutes and Directors - Steering Committee (2011). Representative of Europe

8.44. Országos Gyógyszerterápiás Tanács – tag (2012-)

8.45. The Officer of the University of Medicine and Pharmacy, Tirgu Mures

Order of nomination as a member of the Council of University Doctoral Studies

8.46. Senior Research Fellow of the International Prevention Research Institute – Lyon (2013)

8.47. Teva Onko–Hematológiai Szakmai Tanácsadó Testület elnök (2014)

8.48. Személyre Szabott Medicina Társaság vezetőségi tag (2014)

8.49. Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriumi tag (2014)

8.50. TRANSCAN I.EU project representative of Hungary (2011-2014)

8.51. EPAAC (European Partnership for Action Against Cancer) representative of Hungary (2011-2014)

8.52. EUROCAN EU Project representative of Hungary (2011-2015)

8.53. TRANSCAN II. EU project representative of Hungary (2015-)

8.54. Benchcan EU Project representative of Hungary (2013-2016)

8.55. JARC (Joint Action on Rare Cancers) EU Project representative of Hungary (2015-)

8.56. CANCON (Cancer Care Networks) EU Project representative of Hungary (2015-)

8.57. Széll Kálmán Alapítvány (2016-)

8.58. Révfülöpért Civil Társaság (2016-)

8.59. Sárvári Öregdiákok Baráti Köre elnök (2016-)

8.60. EUROCAN ERN (2016-)

8.61. Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság vezetőségi tag (2016-)

8.62. ÁNTSZ Szakmai Tanácsadó Testületi tag (2016-)

8.63. Orvos- és egészségtudományi képzésfejlesztéssel foglalkozó szakmai bizottsági tag (2016-)

8.64. Pro Karmine Alapítvány 1917-2017 kuratóriumi tag (2017-)

 

9. Oktatás

 

9.1. Graduális oktatásban való részvétel:

SZOTE 1974-1981 Sebészeti Klinika (medikus oktatás,

TDK tagok képzése, nővéroktatás)

SOTE 1992-2005 Klinikai onkológia (medikus oktatás)

MOGYE 2005- Klinikai onkológia

PTE  2007- Klinikai onkológia

SE 2014- Klinikai onkológia

 

9.2. Postgraduális képzés:

 

Oktatás

Sebészeti Klinika (sebész szakorvos-

SZOTE 1974-1981 jelöltek képzése)

OTE 1981-1993 Fej-nyaksebészeti Tanszék

Fül-orr-gégészeti Tanszék

Klinikai Onkológiai tanszék

Onkopathológiai tanszék

Sugárterápiás Tanszék

HIETE 1993 – 2002 Klinikai Onkológiai tanszék

Onkopathológiai Tanszék

Fej-nyaksebészeti Tanszék

Fül-orr-gégészeti Tanszék

Sugárterápiás Tanszék

SOTE 2002-2005 Klinikai Onkológiai Tanszék

Sugárterápiás Tanszék

MOGYE 2005- Doktori Iskola Onkológiai Tanszék

PTE 2007- ÁOK és KK Onkoterápiás Intézet Onkológiai Tanszék

SE 2014- Onkoterápiás Tanszék

 

 

9.3. Továbbképző oktatásban való részvétel

OTE (HIETE)-SOTE 1981- Fej-nyaksebészet

MOGYE 2005-, PTE 2007-, Laser-sebészet

SE 2014- Rekonstrukciós műtéttan.

 

Erlangen-Nürnbergi

Egyetem 1988-1990. Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti

(A fej-nyaki tumorok komplex terápiája)

(Doktorarbeit vezetése)

Élettani Intézet

(Szöveti oxigenisatio és microcirculatio).

 

9.4. Phd oktatásban való részvétel: Komplex onkoterápia

PTE 2005 -

MOGYE 2006 -

SZTE 2007 -

 

9.5. Szakvizsgáztatás: Klinikai onkológia (1994-, elnök 1998-)

Sugárterápia (1994-2000, elnök 2000-)

9.6. Egyetemi jegyzet és

egyetemi tankönyv: 16 (ld. közlemények listája)

 

9.7. SE Onkológiai Grémium elnök (2015-)

 

9.8. Graduális és postgraduális  1999-2014 között az OOI. 213

tanfolyam szervezése tanfolyamot szervezett irányításával, résztvevők száma több, mint 11 ezer

 

9.9. Kongresszus szervezés:

9.9.1. Hazai kongresszus:

- Országos konszenzus konferencia szervezése és irányítása:

Cervix: 1999

Emlő: 2000

Colorectalis: 2001

Pajzsmirigy: 2001

Bőr: 2001

Melanoma: 2003

PET: 2005

Pajzsmirigy: 2007

PET/CT: 2008

Emlőrák: 2009

PET/CT: 2011

Fej-nyaki daganatok: 2011

Fej-nyaki daganatok: 2013

Emlőrák: 2016

- Magyar Onkológusok Társaságának Kongresszusa szervező bizottsági tag 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005

 

9.9.2. Nemzetközi kongresszusok szervezése:

1. UICC National Cancer Controll Programme szervező bizottság elnöke

(1995)

2. World Congress of Tumormarkers szervező bizottság elnöke (1999)

3. Európai Brachyterápiás Kongresszus szervező bizottsági tag (2005)

4. EORTC szervező bizottsági tag (2005)

5. EARC szervező bizottsági tag (2006)

6. OECI: Late effects in oncology: szervező bizottság elnöke (2007)

7. IBCSG és OOI közös emlőrák symposion: elnök (2008)

8. OECI: General Assembly and Scientific Conference szervező bizottság elnöke (2010)

 

9.9.3. Számos kongresszus, konferencia, synpozion, rendezvény fővédnöke, védnöke

 

10. Az Országos Onkológiai Intézet tudományos irányítása

 

1992. július 15-től az Intézetben:

143 munkatárs szerzett tudományos minősítést  (2 fő akadémikus, 13 fő MTA doktora  16 kandidatúra, 90 PhD, 20 habilitáció, 2 díszdoktor és 8 PhD folyamatban van).

9 munkatárs tanszékvezetői,

5 munkatárs címzetes egyetemi tanári,

9 munkatárs egyetemi magántanári és

3 munkatárs docensi kinevezést kapott.

36 munkatárs osztályvezető főorvosi kinevezést nyert el,

219 munkatárs szerzett szakvizsgát.

 

 

 

11. Nemzetközi együttműködés személyes kialakítása

 

11.1. WHO: - Nemzeti Rákkontroll Program (National Cancer Control

Program 1993-) irányelvek kialakítása

 

-Nemzeti Rákkontroll Programok Európai összehangolása

(Assessment of Cancer Control Programmes 2002-)

 

11.2. UICC: - Nemzeti Rákkontroll Program (National Cancer Control

Program, 1994, 1995)

11.3. IARC:- nemzeti onkológiai intézetek együttműködése (Collaboration of National Cancer Institutes Worldwide 2004-)

- az európai onkológiai ellátás és kutatás komprehenzív

felmérése és javaslattétel az Eu-Bizottságnak (Eurocan Plus+ Project  2005-2008)

- az európai rákellenes kódex (European Code Against

Cancer 2004)

- fej-nyaki, colorectalis és tüdőrákok molecularis epidemiologiai vizsgálata (közös kutatás 2008-)

11.4. O.E.C.I:

- az európai onkológiai ellátórendszer akkreditációja (Accrediation and Labelisation of European Oncological Institute 2003- ) és az Országos Onkológiai Intézet akkreditálása a legmagasabb szinten az első négy európai intézet között.

- közös európai oktatás kialakítása (Leadership of the education group (2002-2006)

- közös európai tumorbank kialakítása (European Tumorbank Project 2006-)

 

11.5. E.A.A.C (27 tagállam kormányzata hozta létre)

- hazánk képviselete,

- közös európai protokoll (european guidelines project)

- magasszintű technológia (High Technologies)

- onkológiai prevenció (Prevention WG)

- európai tumorbank (Tumorbank WG)

- európai onkológiai képzés (Leadership of education WG)

 

11.6. IPRI

- rákprevenciós kutatások (2016-)

 

11.7. Bajor (erlangeni, müncheni, giesseni) rákregiszter: információcsere és regiszter fejlesztés (1998-)

 

 

11.8. IBCSG: az emlőrák klinikai kutatása (1993-)

 

 

11.9. EORTC: colorectális rákok klinikai kutatása (2000-)

fej-nyaki rákok klinikai kutatása

 

11.10. M.D.Anderson (Houston USA) információcsere, közös klinikai emlőrák kutatás (2006-)

 

11.11. Liaoning Cancer Center (Shenyang, Kína): oktatás, minőségbiztosítás, kutatócsere, közös sugárterápiás kutatás (2002-)

 

11.12. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem: Az Országos

Onkológiai Intézet bázisán vezetésével tanszék alakult, amely a MOGYE doktori iskolájának onkológiai, sugárterápiás és onkopatológiai képzését vezeti (összesen 19 végzett phD hallgató).

 

11.13. EurocanPlatform – Grant Agreement (2010-)

 

11.14.The University of Medicine and Pharmacy from Tirgu-Mures: „Supporting research by training specialists in the framework of postdoctoral studies program”, „Accelerated partial breast irradiation with multicatheter brachytherapy: 15-year results of a Phase II clinical trial” (2011-)

 

11.15. Nemzeti Rákintézetek Igazgatói Világszövetségének európai képviselője (Alliance of Directors of National Cancer Institutes)

 

Az Országos Onkológiai Intézet intézményes nemzetközi együttműködésének biztosítása

- Kétoldalú:

o Magyar Bajor Kormányközi Vegyesbizottsági Munkaterv (1992)

o Együttműködési Egyezmény az OOI és a Kínai (Shenyang) Liaoning Rákkórház között (2000-)

o Vietnám, Litvánia, Oroszország, Kazahsztán, Szudán, Eritrea

- Többrésztvevős:

Magyar, Cseh, Lengyel, szlovák Rákintézetek közötti Együttműködési Egyezmény (2003-)