Egyes sajtóhírekkel ellentétben a Büntető Törvénykönyv 2019 decemberében elfogadott módosítása nem fenyegeti, hanem megvédi a munkájukat szabályszerűen végző pszichológusokat és mentális segítőket. Ugyanakkor a társadalom jogos elvárása, hogy gyógyításra képzettséggel nem rendelkező személyek ne kezelhessék félre a hozzájuk fordulókat, ne élhessenek vissza a szakma iránti bizalommal, ne súlyosbíthassák a beteg emberek baját, legyen az testi vagy a lelki fájdalom.

A Büntető Törvénykönyv módosítása ezért hatóságilag üldöz néhány eddig is tilalmazott tevékenységet, így például azt, ha valaki tudatosan, megfelelő képzettség nélkül orvosnak, pszichiáternek vagy természetgyógyásznak adja ki magát, de azt is, aki orvosi diplomával összetéveszthető bizonyítványt adományoz ezzel elősegítve a kuruzslók tevékenységét.

A törvénymódosítás azonban nem helyezett törvényen kívül eddig jogszerűen gyakorolt szakmákat! A pszichológusok és más mentális segítők a saját szakmájuk szabályai szerint ezután is gyakorolhatják hivatásukat. A törvény csak azt bünteti, ha valaki kifejezetten olyan kezeléseket kínál és alkalmaz, amelyeket kizárólag egészségügyi szakképesítéssel végezhetne egyúttal azt a látszatot keltve, mintha rendelkezne a szükséges végzettséggel, képzettséggel.

Az egészségügyi törvény egyértelműen meghatározza a pszichoterápia fogalmát. Azon kezeléseket, amelyeket csak pszichoterápia keretén belül lehet végezni, és kizárólag erre képzett szakember nyújthat. Mindez egyszerre jelenti az egészségügyi szolgáltatás minőségének és a betegek mielőbbi gyógyulásának garanciáját.

Azokat a tevékenységeket és kezeléseket ugyanakkor, amelyeket egészségügyi szakképesítésen kívül más képzettséggel, végzettséggel is jogszerűen lehet végezni, a jogalkotó ezen szakmák képviselői - pl. pszichológusok, mentális segítők - számára továbbra sem tiltja és nincs is ilyen szándéka.

(EMMI)