Dr. Latorcai Csaba az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára köszöntötte a Habsburg Ottó Alapítvány által szervezett „Településem Európában, Európa a településemen” című konferencia résztvevőit.

A közigazgatási államtitkár méltatta Habsburg Ottónak, az utolsó magyar király, IV. Károly legidősebb fiának Magyarország és a magyar nép érdekében végzett közéleti tevékenységét.

Magyarország Kormánya a Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásával tisztelegni kívánt egy olyan életmű előtt, amely korszakos jelentőségű, egy egész évszázadot ölel fel, kifejezi a Habsburg család kötődését Magyarországhoz, ugyanakkor tanulságos a ma és a jövő generációk számára, mert egy olyan embert állít elénk példaként, aki minden körülmények között hű maradt hazájához és hitéhez. – emelte ki beszédében Dr. Latorcai Csaba.

Hozzátette: a Kormány abban is követi az Alapítvány névadójának munkásságát, hogy az egységes Európát a keresztény kultúra megőrzésének alapján képzeli el, ahol a kontinens népei megőrzik nemzeti kulturális identitásukat.

A XXI. század harmadik évtizedének küszöbén a kontinens jövőjének helyzete úgy áll, hogy eljött az ideje annak, hogy Közép-Európára és annak népeire háruljon a közös feladat: megóvni és tovább örökíteni Európa keresztény kultúráját. – zárta beszédét Dr. Latorcai Csaba az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára.

A „Településem Európában, Európa településemen” című konferencián a résztvevők a város és településfejlesztési témájú előadások mellett Vitályos Eszter Államtitkár Asszonytól tájékoztatást kaptak az önkormányzatok fejlesztésére fordítható Európai Uniós támogatási lehetőségekről is, aki bemutatta továbbá a projektek megvalósításával eddig elért szakmai eredményeket és betekintést nyújtott a következő fejlesztési ciklus támogatási lehetőségeibe.

(EMMI)