A Holokauszt tragédiája a ma politikusait, döntéshozóit, úgy Magyarországon, mint Európában arra figyelmezteti: jövőnk és benne az utánunk következő generációk sorsa a ma meghozott erkölcsileg szilárd alapokon álló döntéseinken múlik- mondta előadásában Dr. Latorcai Csaba az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára.

Annál is inkább, mert amíg Magyarországon béke és nyugalom honol, a zsidó kultúra soha nem látott virágzását éli, addig szerte Nyugat-Európában a zsidó identitás megélése komoly veszélyeket rejt a növekvő antiszemitizmus miatt - mondta az államtitkár azon a Károli Gáspár Református Egyetemen tartott műhelybeszélgetésen, ahol a magyar származású holokauszt túlélő, Robert Fisch „Sárga csillag fénye” című kötetének bemutatására került sor.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy sorsunk ezért azon múlik, hogy a napjainkban a kontinens előtt álló morális és biztonságunkat érintő kihívásokra bátor, ugyanakkor megfontolt cselekvéssel, határozott válaszokat adjunk: a keresztény-zsidó hagyományokban gyökeredző és identitásában megerősödő európai jövő érdekében. A „Jog, erkölcs, igazgatás” címmel tartott előadásában a közigazgatási államtitkár kifejtette: a jogszabályok jelen vannak mindennapi életünkben, hatásaik és előírásaik befolyásolják társas magatartásunkat, élethelyzeteinket, és a velük való foglalatoskodás átszövi mindennapjainkat.

A jog az emberi közösség létéhez hozzátartozik; objektív szükséglet, hogy az egyének egymáshoz igazítsák magatartásukat, s ez által átlátható és kiszámítható együttműködési rendszert alakítsanak ki. Az egyének normák által összehangolt magatartása adja a közösség viszonyainak stabilitását – tette hozzá az államtitkár. Hozzátette: nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a jognak az erkölcs minimumának is kell lennie, ezért a jogszabályok betartása a társadalmi lét egyik alapvető követelménye.

Latorcai Csaba előadásában utalt arra is, hogy erkölcsi kötelességünk megemlékezni a Holokauszt áldozatairól, illetve áttekintést adott azokról a jogszabályváltozásokról is, amelyek egyaránt lehetővé teszik a nemzetiszocialista vagy a kommunista rendszer bűneinek nyilvános tagadása büntetését, kiemelve, hogy a Kormány zéró toleranciát hirdetett meg az antiszemitizmussal, a rasszizmussal és az idegengyűlölettel szemben.

A 90. életévét betöltött, Amerikában élő, orvos-festő kötetét méltatva Latorcai Csaba kiemelte, hogy az egy olyan ember műve, aki nagy hittel és lélekerővel a tragédiából is le tudta vonni a tanulságot, amelyet meg is fogalmazott: „a szenvedéssel teli emlékek mellett is erősebb az emberi szeretet által vezérelt cselekedetek ereje, mint a brutalitástól való félelem” – idézte a szerzőt az államtitkár.

(EMMI)