Dr. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára mutatta be június 12-én azt a tudományos kötetet, amely a 2018 őszén, az első alkalommal megrendezett Fiatal Numizmaták Konferenciáján elhangzott előadásokat tartalmazza.

Az államtitkár a tudományos kiadvány jelentőségét méltatva kiemelte, hogy annak megjelenése azért nagyon fontos, mert egyrészt tematikus megnyilatkozási felületet nyújt a pályájuk elején járó kutatóknak, elősegítve ezzel az ígéretes tehetségek szakmai fejlődését, másrészt pedig alkalmat teremt arra is, hogy a legújabb kutatási eredmények minél szélesebb körben ismertté és alkalmazottá válhassanak.

Örvendetesnek nevezte azt, hogy nemcsak a numizmatikai tudományág képviselői, hanem egyre több laikus érdeklődését keltik fel történelmi érmeink, pénzeink és azok története, illetve a kapcsolódó tárlatok, kiállítások. A numizmatika, mint a pénzzel és éremmel foglalkozó történeti segédtudomány, kiemelkedik a rokon tudományágakból, hiszen egyszerre több szakterületet foglal magába. A rendszerezés, a régi feliratok tanulmányozása (paleográfia) és a címertan (heraldika) együttese segít megismerni történelmünk fontos gazdaságpolitikai időszakait.

Ezért is fontos, hogy e segédtudományt a XXI. század kihívásai közepette itt Magyarországon és Közép-Európában egyaránt az őt megillető magas polcra és új dimenzióba helyezzük - hívta fel a figyelmet Latorcai Csaba.

A 2018 őszén első ízben megrendezett Fiatal Numizmaták Konferenciáját, valamint az ott elhangzott előadásokat csokorba gyűjtő és „Numophylacium Novum”, vagyis pénzgyűjteményi újdonságok címen napvilágot látott kötet elkészítését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

A könyv a hazai előadók mellett, az Ausztriából, Bulgáriából, Lengyelországból, Németországból, valamint Romániából érkezett fiatal kutatók munkájának eredményeit foglalja össze, tizenkét olyan előadást, amely átfogó képet igyekszik adni a numizmatika izgalmas világáról, történelméről, az ókortól az újkorig. A szerzők régiónk, azaz Kelet-Közép-Európa fiatal és igen tehetséges, ifjú numizmata generációját képviselik.

(EMMI)