Az utóbbi esztendőkben minden téren jelentős előrelépés következett be a kétoldalú kapcsolatokban Magyarország és Oroszország között. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az orosz-magyar kétoldalú kereskedelmi forgalom a tavalyi éves 30 százalékos növekedését követően már az idei év február végéig is több mint 11 százalékkal bővült, elérve a mintegy 1 milliárd eurót. – mondta köszöntő beszédében Dr. Latorcai Csaba az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára Szentpéterváron, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint az Orosz Állami Gazdasági Levéltár együttműködésében nyílt kiállítás alkalmából.

A közigazgatási államtitkár a kiállítás kapcsán hangsúlyozta, hogy Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődését alapvetően határozta meg az a tény, hogy az ország 1945-ben a Szovjetunió érdekszférájába került.

Az 1948 utáni államközi kapcsolatok pedig hosszú távra kijelölték a két ország külkereskedelmi irányait. A kijelölt gazdasági pálya, amely az 1980-as évek legvégéig meghatározta Magyarország mozgásterét, hosszú távon fenntarthatatlan volt még akkor is, ha az országnak a KGST-n belüli integrációjával, majd a társuláson belüli gyártás szakosításával számos iparágban, időlegesen, lehetőség nyílott kivitelének fokozására - tette hozzá Latorcai Csaba.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a két ország kapcsolatai a korai középkorig nyúlnak vissza, amely idő alatt számos terhes történelmi korszak befolyásolta viszonyainkat, ezekből azonban érdemes tanulni, hogy a jelenlegi jó kapcsolatok tovább fejlődjenek és ígéretessé tegyék a jövőt.

A kiállítás abból az alkalomból jött létre, hogy hosszú szünet után, újra ülésezett az Orosz – Magyar Levéltári Vegyes-bizottság.

(EMMI)