Az idei esztendőben is folytatódik a Kubinyi Ágoston Program – 370 millió forint keretösszeggel –, amelynek célja kiállítások szervezésének támogatása. A 2019. évben is kiírásra kerül a Járásszékhely pályázat, amelynek címzettjei a területi, tematikus és megyei múzeumok, az erre elkülönített keret pedig 136 millió forint.

Míg az előző években a múzeumpedagógia, digitalizálás volt a prioritás, az idei esztendőben a támogatás, raktározási célt szolgál. Mindezeken a támogatásokon felül lehetőség nyílik eseti támogatások igénybevételére is a múzeumok számára, céljaik megvalósításához. Továbbá rendelkezésre állnak Európai Uniós források is múzeumi, közgyűjteményi célokra. A 2014-2020-ig terjedő időszakban számos pályázati projekt futott, amelyre 94 milliárd forint erejéig pályázhattak az érintett szervezetek – mondta el köszöntőjében Dr. Latorcai Csaba az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetség ünnepi közgyűlésén, Lakitelken.

A közigazgatási államtitkár köszöntőjében kiemelte: a Szövetség és annak tagszervezetei, valamint az ünnepi közgyűlésen csatlakozott határon túli magyar identitású múzeumok összefogásának jelentősége abban van, hogy immár közösen és hatékonyabban járulhatnak hozzá a Kárpát-medencei magyar identitás megőrzéséért, továbbörökítéséért és népszerűsítéséért végzett munkához, a nemzet szellemi újraegyesítése érdekében.

A hazai és határon túli magyar, illetve a magyar identitást megőrizni kívánó múzeumok és közgyűjtemények együttműködése is a záloga annak, hogy a Kárpát-medencében megmaradjon a magyar nyelv, a magyar kultúra, valamint a természet adta és ember alkotta értékeink – húzta alá a humántárca közigazgatási államtitkára.

A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége – hasonlóan a múzeumi területen működő és intézményi tagságú társszervezetekhez – jelentős hozzáadott értéket képvisel a vidéki muzeológia társadalmi elismertségéért, helyzetének jobbításáért, érdekeinek képviseletéért, a vidéki múzeum-ügy szakmai korszerűsítéséért-megújításáért végzett munkában. E tevékenység keretében egy-egy aktuális kérdéskörről konferenciákat szervez, intézményvezetői pályázatokat bírál, jogszabály-tervezeteket véleményez és artikulálja a vidéki múzeumügy általános problémáit a fenntartók, szövetségeik és a szakmai felügyeleti szervek felé.

(EMMI)