Megjelentek a Közös Agrárpolitika Reformjának végrehajtását szolgáló, új közvetlen támogatási rendszer legjelentősebb hazai támogatási rendeletei.

1. A közvetlen támogatások igénybevételének közös szabályairól szóló rendeletben nem kizárólag a közvetlen támogatások igénybevételének alapfeltételeit rögzítették, hanem azokat a tevékenységi köröket is, amelyek a közvetlen támogatási jogosultságot főszabályként kizárják. A rendelet tartalmazza azt a feltételrendszert, amelyet a kizárt tevékenységi köröket folytatóknak teljesíteniük kell ahhoz, hogy mégis közvetlen támogatásban részesülhessenek. Bemutatja továbbá az ennek alátámasztására alkalmazható bizonyítási módszereket. Fontos kiemelni a rendeletnek a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételek elkülönítési kötelezettségét előíró rendelkezését is.

A jogszabály által létrehozott feltételrendszer egyaránt alkalmazandó az egységes területalapú támogatás, a termeléshez kötött közvetlen támogatások, az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás, a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása, valamint a mezőgazdasági kistermelők támogatása tekintetében.

2. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendelet rögzíti a kérelmezés főbb technikai és eljárási alapjait az Egységes Kérelem keretében.

 

Kitér az Egységes Kérelem tartalmára, benyújtásának, illetve késedelmes benyújtásának szabályaira. Ezen túl meghatározza az adatváltozás vagy adatbejelentés, a felmerülő módosításokra vonatkozó szabályokat, illetve az előzetes, a helyszíni valamint az adminisztratív ellenőrzés során megjelenő folyamatokat is. A rendelet végén az elektronikus kapcsolattartásra és a kifizetésre utaló részek találhatóak meg.

3. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló rendelet a röviden csak „zöldítési” eljárás gyakorlatainak bemutatásán túl, a rendelet részletezi az uniós jogból következő, valamennyi támogatásra jogosult terület kultúrállapotban tartásának követelményeit is.

4. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló rendelet a minisztérium által már korábban bejelentett ágazatok esetében határozza meg az igénybevétel feltételeit. A 2015-ben indult jogcímek felülvizsgálatára 2017-ben került sor, ennek révén 2020-ig működő támogatási formában továbbra is a húshasznú anyatehén, a hízott bika, a tejhasznú tehén és az anyajuh egyedek, továbbá a rizs, a cukorrépa, a zöldség-gyümölcs-, valamint a fehérjenövények támogatására nyílik mód. A jelzett kultúrák közül átalakul a gyümölcs ültetvények támogatása, új jogcímek keretében megjelenik az intenzív és az extenzív gyümölcstámogatás. Szintén új konstrukcióban lesz elérhető az ipari olajnövény termesztés támogatása is.

2017-ben e jogcímekre összesen közel 201 millió euró, mintegy 62 milliárd forint áll rendelkezésre. Az egyes támogatásokat továbbra is az egységes kérelem felületén kell igényelni.

5. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló rendelet a gazdálkodók generációváltását segíti elő, amely maximum 5 éven keresztül nyújtható, legfeljebb 2020-ig. Területi felső korlátja 90 hektár, hektáronkénti összege várhatóan 67,9 euró.

A támogatás igénybevételére jogosult minden olyan 40 évnél fiatalabb termelő, aki az első kérelmezés évében kezdi mezőgazdasági tevékenységét (ad be először egységes kérelmet), vagy gazdaságát az első támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül hozta létre.

A támogatás kedvezményezettjei jogi személyek is lehetnek. Az irányító-döntéshozó pozícióhoz szükséges benyújtandó igazolások felsorolását a fiatal gazdákról szóló, valamint az Egységes Kérelem feltételeit meghatározó rendelet tartalmazza.

6. A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló rendelet meghatározza a kistermelővé válás feltételeit. Az egyszerűsítés szellemében született konstrukció arra törekszik, hogy a kis területen gazdálkodó termelők egyszerűbb adminisztrációs környezetben tudjanak támogatást igényelni. Ezen túl fontos szempont volt, hogy 2020-ig egy fix összegű támogatáshoz jussanak, amely mértéke nem lehet alacsonyabb 500 eurónál. A támogatásra az uniós szabályok alapján csak 2015-ben lehetett bejelentkezni.

Általános információk

Zöldítési támogatás

Tájékoztató a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

 

Állatalapú termeléshez kötött támogatások

Növényekre vonatkozó termeléshez kötött támogatások

Tájékoztató a mezőgazdasági kistermelők támogatásáról

 

(FM Sajtóiroda)