2013-at az Európai Bizottság a levegő évének nyilvánította, mellyel a légszennyezés káros hatásaira, a levegőminőség még mindig meglévő problémáira szándékozta felhívni a figyelmet.

Az utóbbi évtizedben ugyanis a légszennyezőanyagok kibocsátásának jelentős csökkentését nem követte a levegőminőség javulása, így további erőfeszítésre van szükség a Légszennyezésről szóló Tematikus Stratégia céljának eléréséhez, az emberi egészségre és a környezetre nem ártalmas, nem kockázatos szintű levegőminőség biztosításához.

Hazánkban is kifogásolható a levegő minősége több területen, több légszennyező anyag tekintetében. Legnagyobb problémát a PM10 részecskeszennyezettség jelent. A 10 mikronnál kisebb átmérőjű részecskékre vonatkozó értékek nagyobb területen is átlépik az egészségügyi határértéket. Forrása a közlekedés (különösen dízel gépjárművek) mellett egyre nagyobb mértékben a lakossági szilárd tüzelés. A nitrogén-oxidok kibocsátását napjainkban is főleg a közlekedés okozza, de az egyéb tüzelési, termikus eljárások is hozzájárulnak. A nyári időszakban megnövekedő ózonszennyezettség csökkentése szakmai szinten is komoly kihívás, lokális intézkedésekkel csak korlátozott mértékben befolyásolható.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozáskor, 2004-ben készültek levegőtisztaság-védelmi intézkedési programok, melyeket a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek állítottak össze. Ezek tartalmaznak minden olyan intézkedést, mely az adott zóna, terület levegőminőségének javításához hozzájárul. Végrehajtásukat a felügyelőségek követik nyomon. A 2004-ben készült tervek itt érhetők el.
A mentességi kérelmek részeként 2008-ban születtek felújított változatok, melyek itt találhatóak.

A 2008-ban elfogadott (2008/50/EK) levegőminőségi irányelv, illetve az azt átültető, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet előírásaihoz igazodó, új tervek tavaly készültek el. Nemcsak elnevezésük változott levegőminőségi tervekre, de egyéb szabályozási változásokat is figyelembe vettek. A tervekben foglalt intézkedések adják a levegőminőség javítására vonatkozó munka keretét az elkövetkező években.

2013-ban, a ’levegő évében’, minden levegőminőségi terv felülvizsgálatra került:
1. zóna - Budapest és környéke
2. zóna - Győr-Mosonmagyaróvár
3. zóna - Komárom-Tatabánya-Esztergom
4. zóna - Székesfehérvár-Veszprém
5. zóna - Dunaújváros
6. zóna - Pécs
8. zóna - Sajó-völgy
9. zóna - Debrecen
10. zóna - Egyéb területek
11. zóna - Kijelölt városok

Néhány terv esetén 2016-ban újabb, részleges felülvizsgálat történt, mely településekre koncentrált:

Békéscsaba
Budapest
Debrecen
Eger
Miskolc
Pécs (Kaposvár)
Szolnok (Karcag)
Szombathely
Tatabánya

2019-2020 folyamán felülvizsgálatra került tervek:

Budapest

Dunaújváros

Miskolc

Pécs

 

A helyi intézkedéseket kiegészítik a 1231/2020. (V. 15.) Korm. határozattal elfogadott Országos Levegőterhelés-csökkentési Program (OLP) intézkedései.

 

A program megtalálható:

https://www.kormany.hu/download/d/71/d1000/Orsz%C3%A1gos%20Leveg%C5%91terhel%C3%A9s-cs%C3%B6kkent%C3%A9si%20Program.pdf#!DocumentBrowse

 

Mezőgazdasági alprogramja:

https://www.kormany.hu/download/c/71/d1000/Orsz%C3%A1gos%20Leveg%C5%91terhel%C3%A9s-cs%C3%B6kkent%C3%A9si%20Program%20-%20Mez%C5%91gazdas%C3%A1gi%20Alprogram.pdf#!DocumentBrowse

 

 

(Agrárminisztérium)

 

(Földművelésügyi Minisztérium)