A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (szmsz) és organogramja a lap jobb szélén letölthető.

A Honvédelmi Minisztérium a Kormány irányítása alatt álló központi kormányzati igazgatási szervként ellátja a honvédelmi ágazat és a Magyar Honvédség irányításával összefüggő feladatokat. Előkészíti az ország honvédelemi, védelempolitikai illetve védelemgazdasági céljaival, a haderőfejlesztéssel összefüggő stratégiai szintű döntéseket. Gondoskodik az országvédelem tervezéséről, szervezéséről, valamint a honvédelmi kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítésről, katonadiplomáciai feladatok ellátásáról. Ellátja az ország honvédelmi felkészítésének kormányzati szintű kidolgozói, illetve koordinációs feladatait, melynek részeként összehangolja a kormányzat és a közigazgatás különleges jogrend időszaki, valamint válsághelyzetben történő működésével összefüggő szabályrendszer kidolgozását.