„A digitális technológia kihívásaival szembenéző európai igazságszolgáltatás” címmel Strasbourgban megrendezett kétnapos igazságügyi miniszteri konferencián az Európa Tanács 47 tagállamának képviselői a joghoz és igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés digitális korban megnyílt új lehetőségeiről, továbbá a digitális technológia büntető igazságszolgáltatásra való hatásairól folytattak eszmecserét.

A konferencia első napján a megjelentek részletesen ismertették tagállamuk digitális technológiák igazságügyi alkalmazása terén szerzett tapasztalatait és jövőbeni terveit, az európai igazságszolgáltatáshoz való hatékonyabb hozzáférés lehetőségeit és kihívásait. A konferencia második napján a tagállami képviselők a digitális technológia büntető igazságszolgáltatásra kifejtett hatásairól és az e területen jelentkező új kihívásokról tanácskoztak.

Bóka János államtitkár beszédében bemutatta Magyarország igazságszolgáltatás digitalizációja terén elért jelentős eredményeit. Elmondta, hogy az igazságszolgáltatás eredményességét és minőségét illető elvárások a mindennapi életünket átható digitalizáció terjedésével egyre nőnek: az elektronikus ügyintézéshez szokott állampolgárok részéről határozott igényként jelentkezik, hogy kereseteiket online nyújthassák be, eljárásuk aktájába személyes megjelenés nélkül betekinthessenek, tanúvallomásukat távmeghallgatás útján tehessék meg. Magyarország meghallotta ezt az igényt, és elsők között valósította meg az igazságszolgáltatási folyamatok digitalizációját, melynek köszönhetően 2018-ban a polgári és kereskedelmi ügyek 51%-a, a csőd- és felszámolási eljárások 80%-a indult elektronikus úton.

Fotó: IM

Az államtitkár beszámolt arról, hogy az Országos Bírósági Hivatal ’Digitális Bíróság’ projektje keretében a bírósági eljárások teljes digitalizálása van folyamatban, amely magában foglalja az e-aktát, az elektronikus iratbenyújtás és -kézbesítés lehetőségét, a bírósági periratok elektronikus betekintésének biztosítását, az online illetékfizetés, valamint az elektronikus aláírás és aláírás-hitelesítés eszköztárát. Az eljárásban részt vevő felek ma már választhatnak, hogy az eljárási határidőkre, új beadványokra, jegyzőkönyvekre és határozatokra vonatkozó értesítéseiket e-mailben vagy sms-ben kérik, az eljárás várható időtartamát pedig pertartam kalkulátorral számíthatják ki.

Szintén az Országos Bírósági Hivatal valósítja meg azt a ’Via Video’ projektet, amelynek keretében a tárgyalótermek digitális video- és hangrögzítő és közvetítő rendszerrel való felszerelésére, és mindezeknek a jelenleg pilot projektként tesztelt hangfelismerő rendszerrel való összekapcsolására kerül sor.

Bóka János hangsúlyozta, hogy a digitalizáció kihívásaival egy ország sem tud egymaga megküzdeni. Az e-akta használatósága korlátozott, ha a kompatibilitási vagy biztonsági problémák miatt nem lehet azt a külföldi partner hatóságoknak, bíróságoknak továbbítani; ugyanígy a digitális video és hangtovábbítás is csak félsiker, amennyiben a másik tagállam rendszerének műszaki inkompatibilitása miatt nem használható határon túli távmeghallgatásokra.

Az államtitkár a műszaki kompatibilitási problémák leküzdése érdekében indítványozta az Európa Tanács keretében működő informális kerekasztal létrehozását, az igazságügyi IT rendszerek fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szakemberek (ide értve a közjegyzői és végrehajtói informatikai rendszerek műszaki felelőseit is) részvételével, akik elsőként és naponta szembesülnek a nemzetközi igazságszolgáltatási együttműködés kihívásaival. A kedvező fogadtatásnak köszönhetően a javasolt szorosabb együttműködésre vonatkozóan folytatódnak az egyeztetések.

A francia igazságügyi miniszter a konferencia záró nyilatkozatában bátorította a tagállamok közötti párbeszédet a digitális eszközök igazságszolgáltatásban való alkalmazás lehetőségeit illetően. A francia elnökség továbbá kinyilvánította támogatási szándékát a mesterséges intelligencia fejlesztés, tervezés és alkalmazás jogi keretrendszerének kidolgozására vonatkozóan, amelyre nézve a Miniszteri Bizottság 2019. szeptember 11-i, 129. ülésén ad hoc bizottság (CAHAI) felállítását határozta el.

(Igazságügyi Minisztérium)