Az Igazságügyi Minisztérium és az Országos Bírósági Hivatal 2019. november 7-8-án nemzetközi konferenciát tart Budapesten „Jövőbeli jó gyakorlatok a gyermekek legfőbb érdekében a felülvizsgált Brüsszel IIA rendelet alapján” címmel.

A konferencia tárgya a 2018 júniusában elfogadott új európai uniós rendelet, amely megreformálta a gyermekekkel kapcsolatos határokon átnyúló családjogi ügyek tekintetében a jelenleg hatályos uniós jogszabályt. Az új szabályozás az eddigieknél nagyobb hangsúlyt helyez a gyermekek érdekeinek védelmére a több tagállamot érintő szülői felügyeleti perekben, a jogellenesen más tagállamba vitt gyermekek visszavitelére, illetve a családjukból kiemelt, szülői felügyelet nélkül maradt gyermekek védelmére irányuló eljárásokban. Az új rendeletben kiemelt hangsúllyal szerepel a gyermekek meghallgatáshoz való jogának biztosítása, továbbfejlesztésre került a tagállamok közötti együttműködésés nagyobb hangsúlyt kap a mediáció is.

Kép letöltéseFotó: IM

Megnyitó beszédében Dr. Bóka János európai és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár kiemelte, hogy a gyermek legfőbb érdekének biztosítása a magyar kormányzat számára prioritást képez. Erre tekintettel az Igazságügyi Minisztérium az új rendelet kidolgozása során a gyermekek érdekeinek az eddiginél hatékonyabb védelmét tekintette elsődlegesnek, a rendelet elfogadását követően pedig kiemelt célja, hogy a tagállamok bíróságai, hatóságai az új szabályozást ennek szellemében, felkészülten, megfelelően alkalmazzák. Az Országos Bírósági Hivatallal együttműködve a konferenciával ehhez kíván fórumot biztosítani.

Kép letöltéseFotó: IM

A konferencián az Európai Unió 20 tagállamának bírái és hatósági szakemberei vesznek részt. A rendezvény első napján a téma neves európai szakértői tartanak előadást az új rendeletről, a második napon pedig a résztvevők interaktív workshop-ok keretében készülhetnek fel az új szabályok alkalmazására.

(Igazságügyi Minisztérium)