A kormány által 2013-ban elindított bányászati koncessziós rendszer keretében, már hetedik alkalommal, összesen tíz magyarországi terület esetében pályázhatnak a szektor befektetői koncessziós jog megszerzésére. Szénhidrogén-kutatásra, -feltárásra és -kitermelésre Csongrád, Csorna, Érd, Kadarkút, Kisvárda, Nyírbátor, Pusztaszer és Zala-Kelet, geotermikus energia kutatásának, kinyerésének és hasznosításának céljából Gádoros területére, míg lignit kutatására, kitermelésére, hasznosítására Sajókápolna területére hirdet pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Az egyenlő elbánást biztosító pályázati eljárásban továbbra is részt vehet bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény által meghatározott átlátható szervezet, akár közös ajánlattétel keretében is. A pályázati kiírások a kitöltött koncessziós pályázati azonosító lap benyújtásával, területenként nettó százezer forintos vételáron vásárolhatók meg.

A pályázatokat 2019. szeptember 25-én (Csongrád, Csorna, Érd, Kadarkút és Kisvárda területre) és szeptember 26-án (Nyírbátor, Pusztaszer és Zala-Kelet, Gádoros és Sajókápolna területére) 10 és 12 óra között kizárólag személyesen lehet benyújtani a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Ügyfélszolgálati Irodájában.

A feltételeknek megfelelő pályázatok értékelése a benyújtási határidőt követő 90 napon belül megtörténik. A koncesszió megadásáról szóló eredményhirdetéstől számítva 90 nap áll rendelkezésre a koncessziós szerződések megkötésére, amely határidőt az innovációs és technológiai miniszter egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja.

A koncesszió időtartama geotermikus területek esetében a szerződés hatályba lépésétől számított 35 év, a szénhidrogén kutatási területeknél 20 év. Szerződésszerű és késedelem nélküli kötelezettség-teljesítés esetén az elnyert koncesszió egy alkalommal, a koncesszió eredeti időtartamának legfeljebb a felével, pályázat kiírása nélkül is meghosszabbítható.

A pályázati felhívások és a hozzá kapcsolódó további információk elérhetőek a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján (www.mbfsz.gov.hu) és az Európai Unió Hivatalos Lapjának C183-as lapszámában (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:C:2019:183:TOC) és két magyarországi országos napilapban is.

(ITM)