Prof. Dr. Bódis József
felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár

 • Név: Prof. Dr. Bódis József
 • Születési dátum: 1953.07.12
 • Születési hely: Csurgó, Magyarország
 • Családi állapot: nős
 • Házastárs: Dr. Zámbó Katalin
 • Gyermekek: Viktória (1979), Richárd (1986)
  Iskolák
 • 1959-1967 Csurgó, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
 • 1967-1971 Csurgó, Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
 • 1971-1977 Pécsi Orvostudományi Egyetem
 • 1977 általános orvos
 • 1977-1981 gyakornok (Pécsi Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)
 • 1981 szülész-nőgyógyásza szakorvos
 • 1981-1987 egyetemi tanársegéd
 • 1987-1991 egyetemi adjunktus
 • 1991-1992 priv. docens (Univ.Womens Hosp.Tübingen, Germany)
 • 1994-1995 egyetemi docens
 • 1995-2007 osztályvezető főorvos (Baranya Megyei Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály)
 • 1997 egyetemi magántanár (POTE)
 • 2001 egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar), intézet igazgató (Klinikai és Ápolástudományi Intézet)
 • 2005 Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője tudományos dékánhelyettes (PTE ETK)
 • 2006-2010 dékán (PTE ETK)
 • 2007 tanszékvezető egyetemi tanár, klinikaigazgató PTE ÁOK KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • 2010 Pécsi Tudományegyetem rektora
  Tudományos minősítések:
 • 1989: orvostudomány kandidátusa (MTA, Budapest)
 • 1996: habilitació (Pécsi Orvostudományi Egyetem)
 • 1998: MTA doktora (MTA, Budapest)
 • Saját közlemények száma: 453
 • Idézetek száma: 1 356
 • Független idézetek száma: 1 012
 • Függő idézetek száma: 344
 • Összegzett impakt faktor: 186,560
 • Várható IF-ek összege: 16,664
 • Összesen: 203,224
  Referenciák:
 • Who’sWho in the World 15th, 16th, 17th and 18th Edition Who’sWho in Hungary 2000 and 2001
  Munkahely:
 • Pécsi Tudományegyetem, PTE Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
  Tanulmányutak:
 • 1988 Kuopio, Finnország (Department of Obstetrics and Gynecology University Medical School of Kuopio, Finnland)
 • 1991-92 Tübingen, Németország (University Women´s Hospital of Tübingen, Alexander von Humboldt ösztöndíj)
  Nemzetközi tudományos együttműködések:
 • Giessen, Németország (Prof.Dr.H.R.Tinneberg)
 • Tübingen, Németország (Dr.Ph.Cledon)
 • Ulm, Németország (Priv.Doz.Dr.V.Hanf)
 • Boston, USA (Prof. G.Jako)
 • New York, USA (Prof.I.Merchenthaler, Dr.Kett A.)
  Szerkesztőségi tagságok:
 • Magyar Nőorvosok Lapja
 • Laparoendoscopic Surgery
 • Comments in Obstetrics and Gynecology - Elsevier
  Társasági tagságok:
 • Magyar Nőorvos Társaság (elnök)
 • Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társasága
 • European Society of Gynecologycal Endoscopy
 • American Association of Gynecological Endoscopy
 • Pécsi Akadémiai Bizottság tagja
 • PAB Orvosi Szakosztály Manuális munkabizottság elnöke
  Társadalmi szervezetek:
 • Magyar Orvosi Kamara Baranya Megyei alelnöke (1998-2002)
 • Magyar Orvosi Kamara Baranya Megyei elnöke (2002-2006)
  Díjak - kitüntetések:
 • Gyógyszereink – Nivódíj (1985)
 • Magyar Nőorvosok Lapja – Nívódíj (1988, 1995a, 1995b)
 • Pécsi Akadémiai Bizottság tudományszervezői díja (2005)
 • Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (2005)
 • Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatócsoport vezetője 2013. 07. 01-től.