Az Európai Unió bővítési politikája az egyik legsikeresebb közösségi eszköz, amellyel kiszámítható fejlődési irányt jelölhetünk ki és erősíthetjük a stabilitást, a gazdasági fejlődést és versenyképességet közvetlen szomszédságunkban.

Az elmúlt hónapok fejleményei markáns bizonyítékokkal szolgáltak arra, hogy Magyarország, szomszédos országként, közvetlenül érintett a nyugat-balkáni térség folyamatiban. E helyzetből adódóan is üdvözöljük az Európai Bizottság 2015. november 10-én nyilvánosságra hozott éves bővítési csomagját. Kedvező, hogy a Bizottság elismerőleg szól a bővítési folyamatban részt vevő országok európai elkötelezettségéről. Az eredmények, a további feladatok konkrét meghatározása és a hiányosságok pontos megjelölése elengedhetetlen a bővítési politika hiteles és hatékony folytatásához. Egyetértünk a Bizottság megközelítésével, amely a jogállamiságot, az alapjogok biztosítását, a gazdaságpolitikai következetességet, a regionális kapcsolatokat, és új elemként a migrációs válság kezelését állítja az áttekintés középpontjába. Bízunk abban, hogy az új, áttekinthetőbb értékelési rendszer segítségül szolgál majd a bővítési országok jobb felkészüléséhez.

Szerbia csatlakozási tárgyalásai továbbra is figyelmünk középpontjában állnak: szorgalmazzuk, hogy a Bizottság által is elismert eredmények alapján még az év vége előtt sor kerüljön az első csatlakozási tárgyalási fejezetek megnyitására. Magyarország az uniós fórumokon és kétoldalú kapcsolatai révén is minden támogatást megad Szerbia integrációs felkészüléséhez: szakértők delegálásával, csatlakozási tapasztalataink átadásával segítjük a minél hatékonyabb felkészülést az uniós tagságra.

Törökország az EU stratégiai partnere. Regionális és globális kulcsszerepének elismeréseként szorgalmazzuk, hogy csatlakozási folyamata lendületet kapjon. Arra számítunk, hogy a választások nyomán megalakuló erős felhatalmazással rendelkező török kormány és az EU kapcsolatai mind szorosabbak és szélesebb körűek lesznek. Ankara a migrációs válság kezelésében is az EU kiemelten fontos partnere.

Támogatjuk Montenegrót csatlakozási tárgyalásainak lendületes folytatásában. Meggyőződésünk, hogy Montenegró politikai elkötelezettsége változatlan, sikeres csatlakozási folyamata például szolgálhat a térség többi országa számára is.

Régóta szorgalmazzuk, hogy kezdődjenek el a csatlakozási tárgyalások Macedóniával. A tagjelölt évek óta tartó várakoztatása az Unió szavahihetőségének kérdését veti fel. Érdekünk és kötelességünk, hogy fenntartsuk az euro-atlanti jövőképet, az EU csatlakozási tárgyalások megkezdésének lehetőségét. Bízunk abban, hogy a múlt heti megállapodások nyomán megnyílhat az út az integráció új szakasza előtt.

Albánia látványos eredményeket produkált az elmúlt időszakban. A következő lépés a csatlakozási tárgyalások megkezdése, amelyet a Bizottság pontos feladat-meghatározással kíván előmozdítani. Magyar részről készek vagyunk arra, hogy szakmai tapasztalatainkkal segítsük albán partnereink munkáját.

Az EU és Koszovó kapcsolataiban mérföldkő volt a Stabilizációs és Társulási Megállapodás október 27-ei aláírása. Érdekünk, hogy az új szerződéses keretek minél gyorsabban és széleskörűen előmozdítsák Koszovó gazdasági, társadalmi és szociális fejlődését.

Bosznia-Hercegovina csatlakozási folyamatát illeti bizakodóak vagyunk. A Stabilizációs és Társulási Megállapodás hatályba lépése új lendületet adott az EU csatlakozáshoz vezető reformoknak.

(Külgazdasági és Külügyminisztérium)