Dr. Balogh Csaba közigazgatási államtitkár részvételével kerültek bemutatásra 2019. március 27-én „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című projekt célkitűzései.

„A projekt célja olyan fejlesztések megvalósítása, melyek eredményeképpen megvalósul a külszolgálati humánerőforrás-gazdálkodás megújítása, a kollégák elméleti tudás- és készségszintjének növelése, és szakmai kompetenciáik fejlesztése.” – emelte ki a közigazgatási államtitkár, a projekt projektgazdája. Dr. Balogh Csaba hangsúlyozta: a közigazgatás hatékony működéshez, a magas színvonalú közigazgatási szolgáltatások biztosításához és az ügyfélközpontú szolgáltatói szemlélet kialakításához nélkülözhetetlen a képzett, felkészült, megfelelő szakmai tudással rendelkező kormánytisztviselői gárda, valamint az ezt támogató speciális humánerőforrás-gazdálkodási és belső képzési rendszer, illetve ezek tudatos, rendszerszintű fejlesztése.

Kép letöltése

A projekt vezetője, dr. Truka Vajk főosztályvezető ismertette a projekt fő célkitűzéseit. Ezek: a külügyi-külszolgálati humánerőforrás-gazdálkodás jellemző folyamatainak és szabályozási környezetének fejlesztése; a stratégiai alapú emberi erőforrás-gazdálkodás, valamint humán-kontrolling bevezetése; a belső képzési- és továbbképzési rendszer fejlesztése; valamint a kormánytisztviselők szakmai kompetenciáinak és speciális ágazati szakmai ismereteinek a bővítése. Ez utóbbi célkitűzést részletesen ismertette dr. Kiss Nikoletta osztályvezető, aki számos példát mutatott be új képzések kidolgozására, a diplomáciai képzéssel foglalkozó szervezetek felmérésére és eredményeinek adaptálására, a külszolgálati integritás-irányítási rendszer megerősítésének tervezett irányára, valamint a megújult tartalmú belső tudásmegosztási portál kialakítására.

A projekt egyik kiemelt fejlesztési célkitűzése volt egy, a tartós külszolgálati pályázati-, kiválasztási- és felkészítési eljárást támogató informatikai rendszer – a Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer (KHOR) – kialakítása, amelyet Szántai János informatikai vezető-szakértő mutatott be. Kiemelte, hogy a rendszer révén gyorsabb, hatékonyabb és kevesebb adminisztrációs teherrel járó, a tartós külszolgálati felkészülést támogató komplex informatikai megoldás kerül kialakításra.

Dr. Nagy Sándor Gyula egyetemi docens hangsúlyozta, hogy a projektnek köszönhetően erősödik a külügyi-külgazdasági ágazati szakmai tudásbázis, bővül az intézményi tudáskapacitás és a szakmai információs anyagok köre, valamint fejlesztésre kerül az ágazati tudástranszfer, ezzel is elősegítve a szakmai ismeretek bővítését és a szakkompetenciák fejlődését. Végül bemutatásra került a projekt keretében működő Digitális Exportfejlesztési Tudásközpont által fenntartott online adatbázis, a HYPER (Hungarian Yellow Pages for Export Reconnaissance), amely hatékonyan segíti mind a közigazgatás, mind a vállalati szféra számára a hazai, magas hozzáadott értékű, exportképes digitális termékek és megoldások eredményes külpiacra jutását.

(KKM)