A Külgazdasági és Külügyminisztérium vezette konzorcium 1,550 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 konstrukció keretén belül.

A Projekt célkitűzése a külügyi-külgazdasági és a tartós külszolgálatra vonatkozó humánerőforrás-gazdálkodási folyamatok fejlesztése és a belső képzési és továbbképzési rendszer megújítása, a tartós külszolgálati pályázati eljárást és felkészülést támogató informatikai szakrendszer kialakítása, továbbá a külügyi és külgazdasági ágazati szakmai tudásbázis megerősítése. A Projekt a fejlesztései révén hozzájárul a külügyi és külgazdasági közfeladatok ellátásában közreműködő közszolgálati tisztviselők, illetve közigazgatási szakemberek szakmai kompetenciáinak és specifikus szakmai ismereteinek fejlesztéséhez, valamint a szolgáltató szemléletű és ügyfélorientált működés megerősítéséhez.

„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt egyik kiemelt célkitűzése a Külgazdasági és Külügyminisztérium külszolgálati humánerőforrás-gazdálkodás és a külügyi igazgatás humánfunkciói és humánfolyamatai, valamint a tartós külszolgálati pályázati és kiválasztási eljárás fejlesztése. A Projekt megvalósítása során megújításra kerül a külügyi-külgazdasági belső képzések és továbbképzések intézményi rendszere, megújított és új speciális képzések kerülnek a közszolgálati tisztviselők és közigazgatási szakemberek számára kidolgozásra, továbbá kibővítésre kerül a külszolgálati integritás-irányítás eszközrendszere és megújításra kerülnek a külszolgálatra való felkészítés intézményi fórumai. A Projektnek köszönhetően kialakításra kerül a külszolgálati pályázati eljárást és felkészülést komplex módon támogató informatikai keretrendszer (Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer).

A Projekt kiemelt célkitűzése továbbá a külügyi és külgazdasági ágazati szakmai ismereteket közvetítő intézményi tudásbázis megerősítése és a tisztviselők szakmai kompetenciáinak egyéni fejlesztését és ágazat-specifikus ismeretek megszerzését lehetővé tevő információs szakanyagok körének bővítése. A helyi önkormányzatok köztisztviselői számára ismertetésre kerülnek a külgazdasági tevékenység helyi szintű támogatásának eszközei és ezek alkalmazási lehetőségei. A Projekt keretében a digitális export-ösztönzés és exportfejlesztés elősegítése érdekében megkezdi működését az állami és hazai digitális megoldásokkal kapcsolatos információkat tartalmazó online adatbázis (HYPER - Hungarian Yellow Pages for Export Reconnaissance) és az ezt működtető Digitális Exportfejlesztési Tudásközpont.

A Projekt kedvezményezettje és konzorciumvezetője a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a konzorciumi tagjai a Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zrt. és a Digitális Jólét Nonprofit Kft.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 2019. november 30-ig, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projektről bővebb információt a http://kkmprojektek.kormany.hu/ oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Külgazdasági és Külügyminisztérium, Sajtó Főosztály

Elérhetőség: +36-1-458-1409, [[[BcHaRLh3iNJc2FqdG9AbWZhLmdvdi5odQ==]]]

(Külgazdasági és Külügyminisztérium)