2018. november 20-21. között Budapesten került sor a Magyar-Mongol Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság (KKB) hatodik ülésére, Dr. Balogh Csaba közigazgatási államtitkár, valamint mongol partnere, Dzsánimhán Száule, a Mongol Élelmiszerügyi, Mezőgazdasági és Könnyűipari Minisztérium miniszterhelyettesének elnökletével.

A KKB ülés keretében a felek áttekintették a folyamatban lévő kereskedelmi, befektetési és a kötött segélyhitellel kapcsolatos ügyeket, valamint a mezőgazdasági, vízgazdálkodási, oktatási és kulturális, turisztikai és a közlekedési együttműködés jövőbeni területeit.

Kép letöltéseFotó: KKM

A társelnökök egyetértettek abban, hogy mind Magyarország mind pedig Mongólia számára fontos a vállalatok közötti együttműködés erősítése. A felek elégedetten nyugtázták, hogy a MECSEKÉRC Zrt. sikeres tárgyalásokat folytatott a geológiai és ásványkincsek feltárása, illetve bányászata kapcsán az Erdenes Mongol, valamint a hidrológiai-hidrogeológiai munkákra vonatkozóan a „Mongol Us” állami vízügyi vállalattal.

Az ülés folyamán a felek komoly előrelépést értek el a vakcinagyártó Szonginói Biokombinát rekonstrukciójára vonatkozó tárgyalások során, amely magyar kötött segélyhitel igénybevételével történik. Megállapítást nyert, hogy mindkét részről komoly érdeklődés van további kötött segélyhitelből megvalósuló projektek iránt, elsősorban a bányászat vagy a vízgazdálkodás területén.

A közel 70 milliós állatállománnyal rendelkező Mongólia gazdaságának fő motorja a mezőgazdaság. A hús export érdekében szükséges a vakcinagyártó Szonginói Biokombinát mihamarabbi fejlesztése és az állatállomány beoltása. Mongol részről komoly igény mutatkozik a magyar állategészségügyi-, élelmiszerbiztonsági, valamint hús-, tej- és bőrfeldolgozási technológia átvétele iránt. A magyar Agrárminisztérium és partnerintézményei kifejezték nyitottságukat az élelmiszeripar, akvakultúra, erdészet, valamint az állatállomány genetikai kutatása terén folytatandó közös tudományos projektek megvalósítása iránt.

A KKB ülésen nagy hangsúlyt fektettek a kétoldalú oktatási együttműködés fejlesztésére. A Stipendium Hungaricum ösztöndíj program keretében a 2018/2019-es tanévben 191 mongol diák kezdte meg tanulmányait magyar felsőoktatási intézményekben. A globális vízgazdálkodás területén hazánk elismerten olyan vízügyi felsőoktatási intézményrendszerrel rendelkezik, amely hasznos gyakorlati képzést is nyújt. Ezek a magyar intézmények továbbra is várják a mongol hallgatók jelentkezését.

Kép letöltéseFotó: KKM

További lendületet adhat a kétoldalú gazdasági együttműködésnek, hogy a KKB plenáris ülése jegyzőkönyvével egyidőben aláírásra került a kétoldalú nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás is.

Magyarország Mongóliával folytatott külkereskedelmi termékforgalma 2017-ben 9,4 millió dollárt tett ki: exportunk elérte a 9,3 millió dollárt, míg importunk 113,7 ezer dollár volt. 2017-ben külkereskedelmi egyenlegünk 9,2 millió dollár értékű aktívummal zárt.

(Külgazdasági és Külügyminisztérium)