2018. december 28-án lépett hatályba az a magyar Parlament által december 20-án elfogadott jogszabály, amely módosítja az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseit, ezzel lehetővé téve, hogy – a korábbi, szűkebb körű lehetőségekhez képest – az Európai Parlament tagjainak választásán az a magyar állampolgár is választó legyen, aki az Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkezik.

Az érintettek csak abban az esetben szerepelhetnek a levélben szavazók névjegyzékben, ha a szavazást megelőző 25. napig (2019. május 2. napjáig) regisztrációs kérelmet nyújtanak be (a korábban minden külképviseletre kiküldött 62-es/63-as formanyomtatványon vagy a valasztas.hu oldalon) és a központi névjegyzékbe való felvételüket kérik.

Amennyiben a magyar állampolgár korábban, az előző választások alkalmával már regisztrált és a magyar lakcímnyilvántartás adatai szerint Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkezik, akkor nincs teendője, automatikusan felkerül a levélben szavazók névjegyzékére, a korábbi kérelmében megadott adatokkal.

Amennyiben a magyar állampolgár lakóhelyre vonatkozó adatai nem szerepelnek a magyar lakcímnyilvántartásban (pl. nincs lakcímkártyája és érvényes magyar útlevéllel regisztrál), akkor ahhoz, hogy igazolható legyen, hogy Európai Unión kívüli lakóhellyel rendelkezik, külföldi lakóhelyének a címét is meg kell adnia.

Ha a magyar állampolgár rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, külföldi lakóhelyét bejelentheti elektronikusan is a nyilvantarto.hu/ugyseged/ oldalon keresztül. Amennyiben a választópolgár az EP választáson a korábban benyújtott regisztrációs kérelmében megadottól eltérő helyre kéri a szavazási levélcsomag postázását, ezt a regisztrációs nyomtatvány megfelelő rovatait kitöltve kell jeleznie az NVI felé, 2019. május 2-ig.

Ha a választópolgár értesítési címe a névjegyzékbe vétele óta eltelt időben megváltozott, vagy a jövőben megváltozik, ezt is jelezni kell az NVI felé, a fenti határidőig. Az értesítési cím lehet postacím, e-mail cím vagy telefaxszám. A postacímnek nem kell feltétlenül azonosnak lennie a lakcímmel.  A postacím az a hely, amelyen az NVI elérheti a választópolgárt.

A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára az NVI a levélben szavazás szavazólapjának elkészültét követően haladéktalanul megküldi a szavazási levélcsomagot, amely tartalmazza majd a levélszavazással kapcsolatos tudnivalókat.

A külképviseleten a KÜVI biztosítja a szavazatot tartalmazó válaszboríték leadásának lehetőségét a szavazás napját megelőző két hétben (május 13-tól). A válaszborítékot az iroda folyamatos felügyelete alatt álló urnába lehet bedobni. A külképviseleten az urnát biztonságos helyen kell tárolni. A külképviseletre levél útján is eljuttatható a válaszboríték.

FIGYELEM!!! A külképviseletek közül csak az alábbiak jelölhetők meg a szavazási levélcsomag átvételi helyeként: Ungvár, Beregszász, Kijev, Kolozsvár, Csíkszereda, Bukarest, Eszék, Kassa, Pozsony, Lendva, Szabadka és Belgrád. Amennyiben a választópolgár ezen külképviseletek valamelyikét jelöli meg a kérelemben, a szavazási levélcsomagot a választást megelőző két hétben, illetve a választás napján veheti fel személyesen az általa megjelölt külképviseleten.

Fontos, hogy a külképviselet címe nem adható meg postai kézbesítési címként!

(KKM)