A Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára dr. Balogh Csaba Sándor. A közigazgatási államtitkár vezeti a minisztérium hivatali szervezetét, biztosítja annak összehangolt működését.

A közigazgatási államtitkár – egyebek mellett – figyelemmel kíséri a Kormány törvényalkotási programját; koordinálja a minisztérium szervezeti egységeinek a kormányüléssel, a kabinetüléssel, valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlettel kapcsolatos feladatait, gondoskodik a miniszter felkészítéséről; kialakítja és működteti a minisztérium stratégiai teljesítménymenedzsment-rendszerét; ellenőrzi a Kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős műveletek végrehajtását.

Biztosítja a minisztériumi munkarend, ügyintézés és iratkezelés, valamint a gazdálkodás szabályainak megtartását; koordinálja a személyzeti ügyek intézését, felelős a minisztérium humánerőforrásgazdálkodásáért és társadalmi kapcsolatainak ápolásáért; felügyeli a minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátását; koordinálja a külképviseletek nyitásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat; biztosítja a miniszteri döntésekhez szükséges információk összeállítását, valamint a miniszteri döntésekből eredő feladatok megvalósulását; gondoskodik az információáramlás zavartalanságáról a minisztérium területi és szakmai főosztályai között; figyelemmel kíséri a minisztériumok nemzetközi kapcsolatainak koordinációját.

A miniszter által átruházott hatáskörben a közigazgatási államtitkár gyakorolja a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogokat, ellátja a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. vonatkozásában az igazgatási felügyelet gyakorlásával kapcsolatos feladatokat. Jogi, konzuli, egyes biztonsági, dokumentációs, protokoll ügyekért, nemzetközi közjogi ügyekért, valamint vagyongazdálkodásért való felelőssége keretében – egyebek mellett – gondoskodik a feladat- és hatáskörébe tartozó konzuli tevékenységek ellátásáról.

Irányítja a minisztérium működésével összefüggő személyügyi, oktatási, képzési, továbbképzési és szociális műveletek ellátását; gondoskodik a minisztérium közszolgálati tisztviselőinek képzéséről, továbbképzéséről és a külszolgálati felkészítésről; felügyeli a külszolgálati, továbbá a külügyi szakmai képzéseket; dönt a külszolgálatra történő kihelyezésre, illetve külszolgálatról történő hazarendelésre vonatkozó javaslatokról.

A közigazgatási államtitkár irányítja a jogi és koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár tevékenységét, emellett közvetlenül irányítja az Ellenőrzési Főosztály, a Személyügyi Főosztály, a Képzési Főosztály, a Protokoll Főosztály, a Biztonsági Főosztály vezetőjének tevékenységét.