A Miniszterelnökség közleménye a március 15-i ünnepségekhez kapcsolódó kitüntetésekről.

Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Áder János, Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából állami kitüntetéseket adományozott, melyeket megbízásából Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter úr adott át:

a MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozatát

 • a haszonállatok asszisztált reprodukciós programjainak megvalósításában játszott meghatározó szerepe, a humán orvosi kutatásokban való részvétele, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
  dr. Cseh Sándor
  állatorvosnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszéke vezetőjének, aki a kitüntetést egy későbbi időpontban veszi át;
 • a diszkrét matematikában elért kiemelkedő tudományos eredményei, valamint sokrétű tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
  dr. Győri Ervinnek,
  a matematikai tudományok doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézete tudományos tanácsadójának, osztályvezetőjének;
 • a nagyenergiás magfizikai kutatásokban elért világhírű eredményei, illetve a magyar-amerikai magfizikai együttműködés megerősítése, valamint a magyar kutatók nemzetközi elismerésének elősegítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
  Gyulassy Miklós
  fizikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjának, a New York-i Columbia Egyetem egyetemi tanárának, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontja kutatóprofesszorának;
 • a kémiai metallurgiai tudományterületen évtizedek óta kivételesen magas színvonalon végzett oktatási-kutatási, valamint példamutató vezetői tevékenysége elismeréseként
  dr. Kékesi Tamás

  kémiai metallurgusnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Miskolci Egyetem rektorhelyettesének, a Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Intézet igazgatójának, tanszékvezető egyetemi tanárnak;
 • a statisztikus fizikai módszerek evolúciós játékelméletben, társadalmi-gazdasági mozgások és mikrobiológiai jelenségek leírásában történő alkalmazása terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei, valamint jelentős oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként
  dr. Szabó György

  fizikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete Komplex Rendszerek Kutatócsoportja tudományos tanácsadójának, osztályvezetőjének;
 • az avar kori régészet területén végzett több évtizedes, kiemelkedő jelentőségű kutatásai, valamint a Magyar Kódex című művelődéstörténeti munkája elismeréseként
  dr. Szentpéteri József

  régésznek, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete tudományos főmunkatársának;
 • Bartók Béla életművének kutatása, gondozása és újraértelmezése terén végzett zenetörténészi kutatómunkája elismeréseként
  dr. Vikárius László
  zenetörténésznek, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete tudományos főmunkatársának, a Bartók Archívum osztályvezetőjének, a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság elnökének;
 • a középkori Magyarország történetének feltárása érdekében végzett több évtizedes, nemzetközileg is jelentős, iskolateremtő kutatómunkája elismeréseként
  Zsoldos Attila

  történésznek, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete kutatóprofesszorának, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanárának;

a MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozatát

 • a külhoni magyarok történetének kutatásában, illetve a Kárpát-medence XX. századi magyar közösségeinek elemzésében végzett tudományos munkája, valamint több hazai és külföldi egyetemen folytatott kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként
  Bárdi Nándor
  történésznek, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete tudományos főmunkatársának, osztályvezetőjének;
 • a közigazgatás területén végzett négy és fél évtizedes példaértékű szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
  dr. Bartucz Sándornak,

  a Fejér Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága nyugalmazott igazgatójának;
 • a hazai mikrotechnológiai kultúra fenntartásában és fejlesztésében szerzett érdemei, valamint a kutatási eredmények terjesztése és gazdasági hasznosítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
  Dücső Csaba
  vegyésznek, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete tudományos főmunkatársának;
 • az energetikai oktatás és kutatás egységének előmozdítása érdekében végzett több évtizedes vezetői, valamint tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
  dr. Gróf Gyula István

  gépészmérnöknek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéke tanszékvezető egyetemi docensének;
 • az európai integráció makroökonómiája és a strukturális reformok gazdaságtana területén elért eredményei, jelentős nemzetközi kereskedelmi és agrárközgazdaságtani kutatásai, valamint oktatásfejlesztési és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
  dr. Halmai Péter Tamásnak,
  a közgazdaság-tudomány doktorának, a Pannon Egyetem Közgazdasági Intézete igazgatójának, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara Nemzetközi Gazdaságtan Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanárának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara tanszékvezető egyetemi tanárának;
 • páratlan anyagismerettel, szakmai alázattal és példás pontossággal több mint négy évtizeden át folytatott kézirattárosi tevékenysége elismeréseként
  dr. Mázi Béla Imre
  történésznek, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központja főkönyvtárosának;
 • a bukovinai székely művészi hagyományokon alapuló, a magyar festő- és tűzzománcművészetet egyedülálló módon gazdagító alkotói pályája elismeréseként
  Lőrincz Vitus
  festőművésznek;
 • jelentős irodalmi pályája, valamint a magyar kultúra szlovéniai népszerűsítése és az ott élő magyarok identitásának megőrzése érdekében végzett pedagógiai és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
  dr. Varga József

  nyelvésznek, írónak, költőnek, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Intézete nyugalmazott tanszékvezetőjének, a Magyar Kultúra Lovagjának;
 • jelentős művelődés- és helytörténeti munkái, valamint kimagasló oktatói-nevelői és tudományos kutatói tevékenysége elismeréseként
  Id. dr. Virágh Gábor

  művelődés- és helytörténésznek, nyugalmazott egyetemi tanárnak;
 • kimagasló színvonalú, az operáktól az operetteken át a magyar nótákig terjedő sokoldalú művészi pályafutása, valamint jelentős zenepedagógiai tevékenysége elismeréseként
  Vitkayné Kovács Verának,
  az Újvidéki Szerb Nemzeti Színház magánénekesének, az Újvidéki Művészeti Egyetem rendes tanárának;

a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozatát

 • Budapest I. kerületének felújítása, építészeti örökségének megóvása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
  dr. Aczél Péter

  építészmérnöknek, Budavár volt főépítészének;
 • a közigazgatás területén végzett sokrétű szakmai, valamint vezetői tevékenysége elismeréseként
  Barlanginé dr. Kelemen Idának,

  az Országgyűlés Hivatala Képviselői Információs Szolgálata főosztályvezetőjének;
 • a települési önkormányzatok törvényességi felügyelete érdekében végzett három évtizedes kiemelkedő, példaértékű munkája elismeréseként
  dr. Csontos Bélának,

  a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya vezetőjének;
 • a délvidéki magyarság anyanyelvű tájékoztatását szolgáló több évtizedes újságírói és szerkesztői pályája, valamint a délvidéki magyarság XX. századi sorskérdéseinek bemutatása és az ifjabb pályatársak szakmai támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
  Kabók Erikának,

  a Magyar Szó újságírójának;
 • a szórványmagyarság megmaradása és kulturális életének gyarapítása, valamint a magyar gyerekek anyanyelvre való oktatása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
  dr. Vajda Sándornak,
  az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Borosjenői Fiókszervezete elnökének;
 • a közigazgatás területén példamutató kötelességtudattal, magas szakmai színvonalon végzett munkája elismeréseként
  dr. Vastag Kornéliának,
  az Országgyűlés Hivatala Tájékoztatási és Iromány-nyilvántartó Iroda osztályvezetőjének;

a MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT polgári tagozatát

 • a Steindl Imre Program keretében elkészült létesítmények építésében és a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójában végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
  Nagy Miklósnak,
  az Országgyűlés Hivatala Építészeti Osztálya csoportvezetőjének, művezetőnek;
 • a közigazgatás területén végzett magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
  Struve Gabriellának,
  az Országgyűlés Hivatala Külügyi Igazgatósága hivatali koordinátorának, titkárságvezetőjének;
 • a gyermekek és családok védelme érdekében végzett több mint három évtizedes, kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
  Varga Mártának,

  a Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatala gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintézőjének;

a MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT polgári tagozatát

 • kivételesen magas szakmai színvonalon végzett ügyintézői tevékenysége elismeréseként
  Horváthné Rácz Erikának,
  a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala Okmányirodai Osztálya ügyintézőjének;
 • a gyermekvédelem területén végzett, három évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként
  Pintér László Józsefnének,
  a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala gyámügyi ügyintézőjének;
 • az államigazgatás reformjának sikeréhez való hozzájárulása, valamint példamutató, kivételesen magas színvonalú munkája elismeréseként
  Tóth Juditnak,
  Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatal Okmányirodai Osztálya ügyintézőjének.

(Miniszterelnökség)