A Miniszterelnökség augusztus 20-ai ünnepségén Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából adományozott állami kitüntetéseket adott át.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend középkereszt kitüntetést adott át:

a keresztény kultúra és az európai identitás fennmaradása iránt elkötelezett tudományos pályája, valamint a társadalmi változások kutatásában elért, nemzetközileg is számon tartott, kiemelkedő eredményei elismeréseként

dr. Rezsőházy Rudolf

szociológusnak, történésznek, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjának, a Belga Királyi Akadémia tagjának, a Leuveni Katolikus Egyetem professor emeritusának.

dr. Rezsőházy Rudolf professzor úr elhunyt. Halála előtt még örömmel értesült a részére adományozott kitüntetésről. A kitüntetését családja képviseletében felesége, dr. Meleg Csilla vette át.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adott át:

a magyar-osztrák kapcsolatok fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként

őexcellenciája Elisabeth Ellison-Kramer-nek, az Osztrák Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének;

kiemelkedő szakmai munkája, valamint a hivatalos célból Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok egészségügyi ellátása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

dr. Lelbach Ádám belgyógyásznak, gasztroenterológusnak, geriáternek, habilitált címzetes egyetemi docensnek, az Idősgyógyászat tudományos szakfolyóirat felelős szerkesztőjének, a Dr. Rose Medical Center Magánkórház vezető belgyógyászának, a Dr. Rose Magánkórház járóbeteg szakellátása vezetőjének;

a nemzetközi bankszektorban elért sikerei, valamint a magyar-francia gazdasági kapcsolatok fejlesztését szolgáló, kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként

Madarász Lászlónak, a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága tagjának, a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara alapítójának és első elnökének;

a rendszerváltoztatásban betöltött aktív szerepe, valamint közéleti tevékenysége elismeréseként

Sztilkovics Szávónak, a MAHART Zrt. és a MAHART-Szabadkikötő Zrt. vezérigazgatójának, Pilisszentiván község volt polgármesterének;

több évtizedes, kimagasló egyházkormányzói munkája, valamint szerteágazó missziós és diakóniai tevékenysége elismeréseként

Takaró Tamás Sándor református lelkipásztornak, a Budapest-Déli Református Egyházmegye nyugalmazott esperesének.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést adott át:

a szociológia területén folytatott tudományos kutatómunkája, valamint elhivatott oktatói és intézetvezetői tevékenysége elismeréseként

dr. Bozsonyi Károly szociológusnak, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézete intézetvezető egyetemi docensének;

a kiégett üzemanyagok és a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos nemzeti program megvalósítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

dr. Kereki Ferencnek, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának;

több évtizedes pedagógusi pályája, valamint a Szentendrei Református Gimnázium megalapítójaként és vezetőjeként végzett példaértékű munkája elismeréseként

dr. P. Tóth Béla Lukácsnénak, a Szentendrei Református Gimnázium nyugalmazott igazgatójának;

a XX. század eleji erdélyi közéletet és kultúrát formáló Hitel című folyóirat szellemi örökségének ápolása érdekében végzett több évtizedes munkája, valamint egészségpolitikai, illetve közéleti tárgyú írói és szerkesztői tevékenysége elismeréseként

dr. Szász István Tas általános pszichiáter szakorvosnak, Leányfalu nyugalmazott háziorvosának, a FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége örökös tiszteletbeli elnökének, a kolozsvári Hitel című folyóirat leányfalui emlékmúzeuma alapítójának.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át:

a polgári, nemzeti és keresztény kezdeményezések támogatása érdekében végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként

Bathelt Krisztinának, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány általános igazgatójának;

a hazai ifjúságkutatás jeles képviselőjeként folytatott tudományos munkája, valamint a határon túli magyar fiatalok körében végzett szociológiai kutatásai elismeréseként

Bauer Béla szociológusnak, a Századvég Alapítvány vezető kutatójának;

a számítógépes programozás, illetve a hazai digitális kultúra fejlesztése érdekében végzett közel öt évtizedes munkája, valamint aktív társadalmi szervezőtevékenysége elismeréseként

Bedő Árpád szoftverfejlesztő matematikusnak, a Magyar Demokrata Fórum és a Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács alapító tagjának;

pénzügyi területen folytatott több évtizedes pályafutása, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként

Fülöp Sándor nyugalmazott főmérnöknek, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület gazdasági titkárának;

Paks város kulturális életének fejlesztése és nemzetközi hírnevének erősítése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként

Gárdai Györgynek, a paksi Nemzetközi Gastroblues Fesztivál főszervezőjének.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át:

a történelmi Magyarország területén használt bélyeges téglák felkutatása, rendszerezése és bemutatása érdekében végzett sokrétű munkája elismeréseként

dr. Herczig Bélának, a Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete alapítójának és tiszteletbeli elnökének;

a közigazgatás, azon belül a mezőgazdasági igazgatás területén végzett több évtizedes, magas színvonalú munkája elismeréseként

dr. Vörös Géza Csabának, a Tolna Megyei Kormányhivatal osztályvezetőjének.

(Miniszterelnökség)