Az ICOMOS 1983-ban határozta el, hogy meghirdeti a műemlékek világnapját, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a műemlékvédelem fontosságára, lehetőségeire és szükségességére. Az első Műemléki Világnap 1984-ben került megrendezésre és az elmúlt 35 év alatt a kezdeményezés világeseménnyé nőtte ki magát.

Történeti örökségünkre, műemlékeinkre nemcsak épített emlékekként tekintünk, hanem kultúránk komplex továbbörökítőjeként. Felismerve az utóbbi években világszerte felerősödő tendenciát a múlt hagyományainak újraértékelésére, az épített örökség gondos megőrzése és fenntartható fejlesztése itthon is kitüntetett stratégiai téma. Nem egyedül turisztikai okokból kell épített környezetünk hagyományörökítő szerepét erősíteni: a jelen lévő, az utókor számára megőrzött műemlékeink a nemzeti önazonosság hordozói is. Ennek tudatában alakította Magyarország Kormánya az elmúlt években örökségvédelmi tevékenységét annak érdekében, hogy örökségünk védelme valóban közös üggyé, közüggyé váljon.

A Kormány átalakította a kulturális örökségvédelem szervezetrendszerét, hogy a műemléktulajdonosok ne teherként, hanem lehetőségként éljék meg nemzeti örökségünk egy-egy elemének birtoklását. Polgárbarát ügyintézést vezetett be, és a történeti érték megőrzése és megújítása érdekében végzett erőfeszítésekért többféle anyagi támogatást is nyújt. Ezek passzív formája a társasági adókedvezmény, aktív változata a legveszélyeztetettebb örökségünk, a népi műemlékek felújítását célozza.

A műemlékvédelem a nagy programok mellett mindennapi odafigyelést is igényel. Az erre nevelés érdekében a Miniszterelnökség a Kulturális Örökség Európai Éve alkalmából pályázatot hirdet általános és középiskolás közösségek számára NE MENJ EL MELLETTE! címmel. Az akció célja, hogy a fiatalok mindent megtudjanak a településük számukra legkedvesebb épületéről, és az Európai Unió megalakításának évfordulója hetében, május 7-e és 13-a között szervezzenek ünnepséget, ahol tudásukat és élményeiket bemutatják. A kezdeményezés felhívása részletesebb információkkal a kormany.hu weboldalon található.

(Miniszterelnökség)