„Rómer Flóris terv - Megújuló épített örökség a Kárpát-medencében” című nemzetközi műemlékvédelmi konferencia kezdődött. A Miniszterelnökség által 2015. évben életre hívott Rómer Flóris Terv eredményeiről a Teleki László Alapítvány szervezésében kétnapos tanácskozást tartanak 2018. április 12−13-án Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban.

A magyarországi és kárpát-medencei műemléki szakemberek részvételével zajló tanácskozás a Rómer Flóris Terv 2017. évi eredményeinek bemutatásán túl lehetőséget teremt az örökségvédelem gyakorlati kérdéseinek konzultációjára és szakmai vitákra is. A konferenciát Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség Társadalmi és Örökségvédelemi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkára nyitja meg.

A Magyar Kormány a külhoni magyar közösségek iránti elkötelezettség, valamint a nemzetünk történelméről tanúskodó emlékek megőrzése érdekében 2015 októberében elindította a Rómer Flóris Tervet, amelynek előzménye az 1999-ben indult Nemzeti Örökség Program határon túli pillére volt.

A Rómer Flóris Terv keretében az utóbbi években közel száz külhoni magyar vonatkozású műemlék helyreállítása kezdődhetett meg. Az egyedi döntések keretében 2016-ban 150 millió forintot meghaladó forrás került felhasználásra. 2017-ben a nyílt pályázati támogatásokból 45 millió forint fordult a határainkon túli magyar épített örökségre, melynek köszönhetően elsősorban erdélyi épületeken, továbbá szlovákiai, kárpátaljai valamint vajdasági  műemlékeken végezhettek állagmegóvási munkákat. Mindezeken túl az elmúlt év szeptemberében az Erdélyt sújtó viharkárok miatt veszélyelhárításra és helyreállításokra a Terv segítséget nyújtott mintegy 8,8 millió forint támogatási összeggel.

A Magyar Kormány elhivatott a magyar nemzet identitását erősítő határon túli műemlékek megmentésében és felújító fenntartásában. A Rómer Flóris Terv újabb támogatói döntéseinek keretében idén mintegy 10 emlék esetében folytatódhatnak a munkálatok és további 30 új épület kerül bevonásra a forrásoknak köszönhetően, melyek megvalósítására mintegy 160 millió forint kerül elkülönítésre.

A hátáron túli örökségelemek megőrzésével foglalkozó konferencián az előadók beszámolnak a Rómer Flóris terv támogatásának köszönhetően eddig elért tudományos eredményekről, ismertetik az egyes megvalósult örökségvédelmi beavatkozásokat és értékmentő felújításokat, valamint számot adnak a résztvevők közösségi felelősségvállalásáról. Egy gondosan építkező összefogás képe tárul fel, melyben a Kárpát-medence élő egyházai, az önkormányzatok, a civil szervezetek és mindazok, akik felelősséget éreznek és felelősséget vállalnak történelmi örökségünk megmentése érdekében, a hozzáadott személyes értékek mellett a Magyar Kormány anyagi hozzájárulására is számíthatnak.

A program 2018-ban újabb helyszínekkel bővül Szlovéniában és Horvátországban. A Teleki Alapítvány koordinálásnak köszönhetően nem csak a templomok, haranglábak és nemesi kastélyközpontok újulhatnak meg, hanem e kulturális örökségre a figyelem is minden eddiginél jobban összpontosulhat a kiállítások, az internetes felületek hírein, a virtuális túrák és kisfilmek élményt adó csatornáin keresztül.

(Miniszterelnökség)