Magyarország Kormánya a hazai és határon túli épített és természeti örökség védelmét, megőrzését kiemelt prioritásának tekinti, legyen szó hazai jelentőségű, vagy világörökségi helyszínről – hangsúlyozta megnyitó beszédében Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára azon a kiállításon, amely a székelyföldi Énlaka egyedülálló értékeit, az ottani hagyomány hű építészeti formákat és életmódot mutatja be tablóképek és makettek formájában.

A Magyar Kormány az elmúlt esztendőkben számos programot hívott életre, amelyek eredményesen szolgálják az épített emlékek és művészettörténeti értékeiknek megújítását. Ezért került meghirdetésre a Népi Építészeti Program, amely 2017-ben azzal a céllal indult el, hogy a legveszélyeztetettebb örökségünk, a népi műemlékek felújítását segítse elő, és amely célra 2018-ban másfél milliárd forint állami támogatási keret áll rendelkezésre.

A határon túli kulturális örökség védelmét célzó Rómer Flóris tervnek pedig nem csak épületet érintő értékmegőrző szerepe fontos, de kiemelkedő jelentősége van az ott élő magyar ajkú közösségeink megtartásában is. Ez utóbbi programra a 2016-2017. években 150 millió forintot meghaladó forrás került felhasználásra.  A Rómer Flóris Terv keretein belül a 2018. évben mintegy 10 műemlék esetében a munkálatok folytatására van lehetőség. További 30 új örökségi elem bevonásával mintegy 160 millió forint kerül felhasználásra.

Énlaka egy 120 fős település az erdélyi Hargita megyében, Székelykeresztúrtól húsz kilométerre, a Firtos hegység lábánál. Házai egyedülálló módon őrizték meg a székely építészet és népművészet sajátos elemeit. A falu közepén magasodó dombon álló Árpád-kori templomot az unitárius közösség 1668-ban kazettás mennyezettel látta el. A mára világhírűvé vált mennyezet virágdíszes motívumait és feliratait, a nevét székely rovásírással megörökítő Muzsnai György festette. Az elmúlt években a Pécsi Tudományegyetem Régészet Tanszéke és Építész Szakmai Intézete közösen mérte fel Énlaka kulturális örökségét, és készített terveket ennek megőrzésére és bemutatására. A tabló- és makett-kiállítás a település örökségét, római kori emlékeit, a temetőjében található régi sírköveket, valamint a néprajzi és műemléki felmérés folyamatát és eredményeit mutatja be.

A kiállítás a Miniszterelnökség Táncsics Mihály utcai épületének aulájában tekinthető meg 2018. július 31-ig.

(Miniszterelnökség)