A kulturális örökség védelméért való felelősség körében, a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás 31. §-a szerinti feladatok ellátása keretében az alábbiak szerint állapítom meg a műemléki érték meghatározásának, nyilvántartásba vételének és műemlékké nyilvánításának szakmai szempontjait.

A műemléki értékeknek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Kötv.) megfogalmazott, tudományos módszerekkel történő felkutatása, számbavétele és több szempontú értékelése során szükségessé vált magának a műemléki értéknek, a gazdasági-fejlesztési potenciálnak a pontosabb meghatározása, a jellemző és gyakori kérdésekben történő állásfoglalás, a végrehajtás irányára és módszerére vonatkozó irányelvek megfogalmazása, valamint az értékelési tényezők, minőségkritériumok (szakmai szempontok) meghatározása.

A műemléki érték meghatározásának, nyilvántartásba vételének és műemlékké nyilvánításának szakmai szempontjairól szóló közleményt és mellékleteit itt tekintheti meg.

(Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság)