A Nemzetgazdasági Minisztérium a KEOP-7.14.0/15-2015-0012 azonosító számú projektje részeként – szakmai szempontrendszer alapján – kiválasztott 16 szakképzési centrumot, amely alkalmasnak minősült a pályázati keretből történő energetikai felmérésre.

A 16 kiválasztott szakiskolák közül további rangsorolás alapján 7 esetében az energiahatékonysági fejlesztéshez szükséges teljes körű tervezési és előkészítési feladatokat is elvégezték. A tervezés során a megújuló energiaforrások hasznosítása lényeges szempont volt. A 100%-ban uniós forrásból támogatott, a Szakképzési centrumok energetikai korszerűsítése címet viselő projekt teljes költségvetése 100 millió forint volt.

A befejezett projekt eredményei egy jövőbeni fejlesztési programot alapoztak meg, amelynek célja a szakképzési centrumok energetikai- és épületkorszerűsítési munkálatainak kivitelezése lesz.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)