2015. november 30-án véget ér a TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú, „Újra tanulok!” című kiemelt projekt, mely 183 831 főnek biztosított lehetőséget a felzárkózásra.

Kép letöltése

A 2012-ben indult TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok!” című projekt, amelynek a kezdetekor a legfontosabb célkitűzés a résztvevők egyéni élethelyzetének, munkaerő-piaci körülményeinek javítása volt. A program nemcsak a képzésbe való bekapcsolódást, hanem annak eredményes befejezését is támogatta, ezáltal közvetve hozzájárult a munkanélküliség csökkentéséhez és a foglalkoztatás növekedéséhez Magyarországon.

A képzésbe bevont személyek részt vehettek

alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányuló 7-8. osztályos képzéseken, beleértve a csak 7. vagy csak 8. osztály megszerzésére irányuló tanfolyamokat is,

a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciákat biztosító, felzárkóztató képzéseken,

az állam által elismert szakképzettség megszerzésére irányuló képzéseken (OKJ),

egyéb szakmai képzéseken,

hatósági jellegű képzéseken.

A kitűzött célok eléréséhez – a kiemelt projekt alapjait lefektető eredeti Támogatási szerződésében – a rendelkezésre álló támogatási összeg 20.017.199.500 forint volt. A projekt előrehaladtával a szerződés többször módosult, ezáltal a felhasználható finanszírozási összeg, valamint a képzésekbe bevont létszám is növekedett: az utolsó, 2015. augusztusi szerződésmódosítás által 45.217.199.500 Ft állt rendelkezésre a projektcélok eléréséhez. A pénzügyi forrás és a létszámkeret bővítését a közfoglalkoztatottak – munkáltatói igényeken alapuló – nagyarányú képzésbe bevonása tette indokolttá. A kiemelt projekt pénzügyi forrását társfinanszírozásban biztosította az Európai Szociális  Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése.

A projekt indulásakor országos szinten 37.000 felnőtt számára terveztük biztosítani a térítésmentes képzés lehetőségét. Ebből a létszámból a képzésbe vont egyének önkéntes nyilatkozata alapján 3.000 fő roma származású volt. A mutatószámok teljesítéséhez az előirányzott cél 31.450 képzést sikeresen befejező, azaz bizonyítványt vagy tanúsítványt szerzőszemély volt. A tervszámok 2013 októberében az 5. számú szerződésmódosítással 137.000 képzésbe vont személyre – akik közül 10.000 fő roma –, valamint 91.450 sikeres vizsgát tevő hallgatóra módosultak.

A Belügyminisztériummal, valamint a projekt megvalósításában résztvevő Kormányhivatalokkal, illetve Munkaügyi Központokkal történő sikeres együttműködés eredményeként 2015. november 20-ig a kiemelt

projekt keretében 183.831 fő képzésbe vonása valósult meg, amelyből 38.863 fő roma származású. A képzések befejeztével 172.504 fő rendelkezik a képzés sikeres befejezését igazoló dokumentummal.

Később lehetőség nyílt több esetben, a programban sikeres vizsgát tett egyének újbóli képzésbe vonására. Ezáltal a fent említett létszámból 7.704 fő két képzés elvégzésére kapott lehetőséget és támogatást, közülük 7.095 fő sikeres vizsgát tett. A projektben 2.026 fő roma származású egyén kapott újbóli lehetőséget képzésben történő részvételre.

A kiemelt projekt sajátosságának, a mentori szolgáltatásnyújtásnak köszönhetően a programból történő lemorzsolódást sikerült minimális szinten tartani. Az összes képzésbe vont személy közül 2015. november 6-ig 9.743 fő nem fejezte be a képzéseket. A kimaradás általában szociális okokra vezethető vissza, de számos esetben az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés miatt hagyták félbe a tanfolyamot a tanulók. A lemorzsolódók létszáma a projektbe vontak mindössze 5%-t teszi ki.

A képzési díj és a vizsgaköltségek 100%-os megtérítése mellett bizonyos esetekben egyszeri juttatást nyújtottunk a képzés eredményes befejezését követően, amely során a sikeres vizsgát tett tanuló a képzés teljes időtartamától függően - 150 óráig bruttó 50.000 Ft, 151-500 óra között bruttó 75.000 Ft, míg 500 óra felett bruttó 100.000 Ft - támogatásban részesülhetett. A projekt sajátosságaként a képzésbe bevont személy bizonyos esetekben utazási költségtérítést is igénybe vehetett a lakóhelye és a képzés helyszíne között.

Mindamellett, hogy a TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok!” című kiemelt projekt eredményessége több szempontból is igazolt, az egész életen át tartó tanulás ösztönzésére, valamint a felnőttképzésben való részvétel támogatására a jövőben is szükség van a közfoglalkoztatási programban résztvevők, a munkavállalók, valamint az álláskereső személyek körében egyaránt. A magyar felnőttképzés színvonala erősítésének egyik hivatott eszköze lehet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, mint a megkezdett tevékenység folytatásának letéteményese.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)