A TÁMOP 2.2.7. A-13/1 számú kiemelt projekt a munkanélküliségi spirál megszakítása érdekében ösztöndíj és mentori szolgáltatások biztosításával a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek felzárkózási esélyeinek növelését, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentését, továbbtanulási szándékának erősítését, a szakiskolai/szakközépiskolai képzésbe történő bekapcsolódásra ösztönzését tűzte ki célul.

 

Kép letöltéseKözvetlen célja volt, hogy a bevont célcsoport tagjai mind nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát, a megújult szakképzési rendszerben tanuljanak tovább, és ennek eredményeként valós munkaerő-piaci igényekhez illeszkedő, versenyképes szakképesítést szerezzenek. Ennek támogatására a program két fő irányvonala az ösztöndíj támogatás, valamint az egyénre szabottan kialakított mentori tevékenység volt. A program a diák közvetlen környezetét igyekezett bevonni. A koordinátori hálózat kialakításával és működtetésével hatást gyakorolt a családi háttérre, hangsúlyozta és erősítette a szülők és az iskola közötti hatékony együttműködés kialakításának fontosságát. Kiemelendő a mentor tanárok (mentori hálózat) szerepe, akiknek munkáját - a szakmai színvonal érdekében - tananyagok, képzések, szupervíziós foglakozások segítették. Tevékenységük minőségi elvégzéséhez módszertanilag és szakmailag megalapozott dokumentációs rendszer került kialakításra.

A programban részt vett és ösztöndíj támogatásban részesült 5 424 tanuló (akik közül a szakképző iskolába felvételt nyert, vagy jelentkezett 3 807 fő) munkáját 1 764 mentor segítette.

A program a kitűzött célok és elérni kívánt mutató számok tükrében sikerrel zárult.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)