488 esztendővel ezelőtt csoda történt Kőszegen: 25 napnyi ostromot, a szünet nélküli heves ágyúzást követően az oszmán sereg elvonult a vár alól. A legalább százszoros túlerő nem bírt a maroknyi magyar és horvát védővel, s rettenthetetlen vezetőjükkel, Jurisics Miklóssal.

Pedig minden ellenük szólt: a saját pénzén is fegyvereket, lőport, élelmet vásárló várkapitány keze alatt alig 50 katona és 700, a környékről bemenekült paraszt várta a félelmetes túlerőt.

Kép letöltése

Tudták: nem csak saját sorsuk, de az országé is a kezükben van. Csoda, a kitartás csodája az, hogy nem sikerült őket legyőznie I. Szulejmán oszmán szultán seregének.

Az ostrom évfordulóján, augusztus 30-án, vasárnap megrendezett ünnepségen részt vett Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes is. Beszédében kiemelte: Kőszegnek a magyar történelemben többször jutott kiemelkedő szerep a keresztény értékek megőrzésében. A város hőseinek példája ma, a XXI. század kihívásai közepette is erőt ad nekünk. Hősiességük, kitartásuk, elszántságuk mérceként szolgál számunkra. Ezért is fontosak a maihoz hasonló méltó megemlékezések, hagyományőrző programok, amelyek emlékeztetnek bennünket nemzeti múltunk dicső pillanataira. Hozzátette: a mi feladatunk, hogy soha ne hagyjuk feledésbe merülni egykori hőseink örökségét és kövessük az ő példájukat Istenünk, hazánk és családjaink tiszteletében, megvédésében.

Kép letöltése

A példa pedig valóban jeles: a maroknyi várvédő megakasztotta az addig ellenállhatatlannak tetsző oszmán sereget. Mint Németh Szilárd fogalmazott: Jurisics Miklós várkapitány és a várvédők emberfeletti küzdelme, helytállása Szulejmán szultán Bécs elfoglalásával kapcsolatos terveit is felborította. Jurisics pontosan, tisztán látta szerepét és küldetését. Tudta, hogy csak az miénk, amit meg tudunk védeni, és tudta, hogy a nagyobb méretű keresztény összefogáshoz időre és győzelemre van szükség. Ezért a küzdelem addig kell, hogy tartson, amíg a Kőszeg védelmében egybekovácsolódott keresztény magyarok és horvátok meg nem ugrasztják a török szultánt és muszlim seregét.

Kép letöltése

A beszédet követően a megemlékezés koszorúit helyezték el Jurisics Miklós szobránál. Németh Szilárd mellett dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka, Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője, Básthy Béla, Kőszeg polgármestere és Könczöl Ferenc ezredes, az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka is elhelyezte koszorúját a hős várkapitány szobránál.

Németh Szilárd ezután okleveleket adott át, majd zászlószalagot adományozott az ostromünnepségen megjelent és ott igen nagy sikert arató hagyományőrző csapatoknak.

(honvedelem.hu)