A Magyar Államkincstár az alábbi, a rendkívüli, COVID-19 vírus okozta járványügyi helyzetre tekintettel az iskolatej-program, valamint az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében elmaradó szállításokról szóló Tájékoztatót jelentette meg a honlapján.

A jogalkotóval történt egyeztetés alapján, a Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel az alábbi tájékoztatást adjuk.
A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Kormány határozatban foglaltaknak megfelelően 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.
A fentiek alapján a nevelési-oktatási intézmények 2020. március 16. napjától nem tudják fogadni az iskolatej- illetve az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében kiszállítandó termékeket.
A 2020. március 13. napjáig leszállított termékekre, továbbá az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében megvalósított kísérő intézkedésekre, kiosztott munkafüzetek nyomtatási költségeire vonatkozóan a kifizetési kérelmet az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet szerinti támogatás kifizetése iránti kérelem benyújtásáról szóló 49/2019. (X. 30.) számú Kincstár közlemény és az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében az intézményi változások bejelentése és a kifizetési kérelem benyújtásáról, valamint a köznevelési intézmények által vezetendő heti nyilvántartásról szóló 44/2019. (IX. 25.) számú Kincstár közlemény szerint kell benyújtani.
Tekintettel arra, hogy a nevelési-oktatási intézményekben bevezetett, tantermen kívüli, digitális munkarend miatt a szállítók 2020. március 16. napjától nem tudják a programbeli szállítási kötelezettségeiket teljesíteni, a termékeket előfinanszírozó szállítóknak elektronikus úton vis maior bejelentést kell tenniük a vis maior esemény bejelentéséről és a bejelentés benyújtását szolgáló elektronikus felületről szóló 18/2018. (IV. 9.) számú Kincstár közlemény szerint, legkésőbb 2020. április 6. napjáig. A vis maior bejelentés ahhoz szükséges, hogy a támogatások kérelmezője a nem teljesíthető szerződéses kötelezettségek alól szankció alkalmazása nélkül mentesíthető legyen. A vis major bejelentés benyújtásának elmaradása esetén nem biztosítható a szankciómentesség a szállítások nem teljesítésülése miatt. Benyújtott bejelentés esetén a szállítások elmaradása a vis maior körülmény fennmaradásáig nem minősül nem teljesítésnek.
A 2020. március 16. és március 29. napja között szállítani tervezett, de le nem szállított termékmennyiségekről (db, adag) jegyzőkönyvet kell felvenni az iskolatej-programban feladatellátási helyenkénti, az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban köznevelési intézményenkénti megbontásban. Ugyanígy szükséges eljárni az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban 2020. március 16. és március 29. napja között meg nem valósított kísérő intézkedések során kóstoltatni tervezett termékek adagszámát illetően.
A jegyzőkönyvben elkülönítve kell szerepeltetni az iskolaprogram keretében legyártott, megtermelt, beszerzett azon termékmennyiségeket (db, adag), amelyet más piaci szereplőnek értékesítettek vagy térítésmentesen kiosztottak.
A jegyzőkönyvben szereplő, más piaci szereplőnek nem értékesített termékmennyiségeket (db, adag) a kérelmező a 2019/2020. tanévi iskolatej-program IV. szállítási időszakára vonatkozó kifizetési kérelmében, illetőleg a 2019/2020. tanévi iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program III. szállítási időszakára vonatkozó kifizetési kérelmében fogja tudni elszámolni. Amennyiben a kérelmező intézményfenntartó, akkor a vonatkozó időszakra (2020. március 16. és március 29.) tervezett szállítások kapcsán kapott támogatást köteles igazoltan megtéríteni a szállítónak.
Az iskolaprogramok keretében legyártott, megtermelt, beszerzett és az említett időszakban (2020. március 16. és március 29.) le nem szállított, illetve más piaci szereplőnek nem értékesített, vagy térítésmentesen ki nem osztott termékek megsemmisítését, dokumentálni kell, továbbá a megsemmisítést és/vagy a térítésmentes kiosztást igazoló dokumentumot a kifizetési kérelemhez csatolni szükséges.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2020. március 29. napja után elmaradó szállításokra nem nyújtható be kifizetési kérelem!

A Tájékoztató az alábbi linkeken érhető el a Magyar Államkincstár honlapján:
• Iskolatej-program: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/771/tajekoztatok
• Iskolagyümölcs-program: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/777/tajekoztatok

(AM Sajtóiroda)