Információk és háttéranyagok.

Zöldség-gyümölcs termelői szerveződések (TÉSZ-ek)

A MAGYARORSZÁGON MŰKÖDŐ, ELISMERT ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI CSOPORTOK, TERMELŐI SZERVEZETEK ÉS EZEK TÁRSULÁSAINAK LISTÁJA:

Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek
Elismert termelői szervezetek társulása

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK ELISMERÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓK ÉS FORMANYOMTATVÁNYOK

Az elismerési kérelmet és annak mellékleteit postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Agrárminisztérium
Piaszervezési Főosztály
Budapest
Pf. 1.
1860

Amennyiben a termelői szervezetek elismerésével kapcsolatos kérdése van, azt e-mailen a [[[igxRZiPMRO6FjcMWmYm9ya2VydEBhbS5nb3YuaHU=]]] címen teheti föl. Az e-mail tárgyában kérjük a „termelői szervezetek elismerése” kifejezést szerepeltetni.

- Formanyomtatványok a zöldség-gyümölcs termelői szervezetként való elismeréshez

Figyelem!
A termelői szervezeteknek és a termelői szervezetek társulásának az 50/2017 (X. 10.) FM rendelet (3) bekezdésben felsorolt okiratokban, valamint a taglétszámban, a tagok (3a) bekezdés a), b), c), illetve e) pontjában meghatározott adataiban bekövetkezett változásokat a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül írásban és elektronikus úton, – ugyanezen rendelet 4. § (8) bekezdésének megfelelően –, be kell jelenteniük a fenti címre, valamint a megváltozott adatokat föl kell tölteniük a „TÉSZ/TCS adatgyűjtő” online felületre (http://tesz.aki.gov.hu).


A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK ADATSZOLGÁLTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓK ÉS FORMANYOMTATVÁNYOK

- Formanyomtatványok a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek adatszolgáltatásához

Figyelem! A formanyomtatványok csak tájékoztató jellegűek, a termelői szervezetek saját adatnyilvántartásának kialakítását segítheti. Az éves adatszolgáltatást a „TÉSZ/TCS adatgyűjtő” online felületen (http://tesz.aki.gov.hu) kell teljesíteni a tárgyévet követő április 30-ig. Az elkészített adatszolgáltatás „elküldéséhez” ne felejtsenek el az „Átadás” gombra kattintani. Amíg nem adják át, addig nem tekinthető beérkezettnek az adatszolgáltatás. A tárgyévet követő január 31-ig esedékes előzetes adatszolgáltatás esetén azonban nem kell az „Átadás” gombra kattintani.


A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ OPERATÍV PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIA

A stratégia teljes szövege innen tölthető le. A fenntartható operatív programok célkitűzés rendszere, valamint az azok elérésére alkalmazható intézkedések és tevékenységek az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 3. mellékletében is megtalálhatók.

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK OPERATÍV PROGRAMJÁBA BEÉPÍTHETŐ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI KERETE

Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet 33. cikk (5) bekezdése alapján a termelői szervezetek számára előírás, hogy az operatív programoknak tartalmazniuk kell két vagy több környezetvédelmi intézkedést, vagy az operatív programok kiadásainak legalább 10%-át környezetvédelmi intézkedésekre kell fordítani.

A környezetvédelmi tevékenységek nemzeti keretének teljes szövege innen letölthető. Az operatív program keretében végrehajtható intézkedések általános követelményeit és az intézkedések 2017. október 11-én módosult listája az 50/2017. (X. 10. ) FM rendelet 4. számú mellékletében is megtalálható.

AZ OPERATÍV PROGRAMMAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓK ÉS FORMANYOMTATVÁNYOK

- Az operatív program formanyomtatványa
- A működési alap becslésének formanyomtatványa
- Az operatív program éves jelentésének formanyomtatványa
- Az operatív program értékelési jelentésének formanyomtatványa

JOGSZABÁLYOK:

Az itt található felsorolás tájékoztató jellegű, a jogszabályok hatályos, egységes szerkezetű verziója az EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu) oldalon és a Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu) érhető el.

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2019. 01. 01-i egységes szerkezetben)

A Bizottság (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. 01. 01-i egységes szerkezetben) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat tekintetében történő kiegészítéséről, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett ágazatokban alkalmazandó szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

A Bizottság (EU) 2017/892 végrehajtási rendelete (2019. 01. 01-i egységes szerkezetben) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet (2018. 12. 28-i egységes szerkezetben)

A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet (2018. 08. 18-i egységes szerkezetben)

A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet (2018. 06. 25-i egységes szerkezetben)

(Agrárminisztérium)